Aktualności Graficzne

Lumiere AI – model do generowania realistycznych wideo

Google Research zaprezentowało nowatorską technologię generowania wideo Lumiere AI. Jest to model bazujący na architekturze „Space-Time U-Net”, który może generować animowane wideo w jednym przejściu modelu. Lumiere AI wyróżnia się na tle innych narzędzi do generowania wideo sztuczną inteligencją, oferując zaawansowane możliwości edycji i stylizacji wideo.

Co potrafi Lumiere AI?

Model ten może generować realistyczne i stylizowane wideo z tekstowych lub obrazowych danych wejściowych. Na przykład, użytkownicy mogą wprowadzić opis tekstowy sceny, którą chcą zobaczyć w wideo, a Lumiere AI wygeneruje wideo przedstawiające tę scenę. Ponadto, Lumiere AI obsługuje takie funkcje jak: uzupełnianie obrazu, kinografika oraz generowanie stylizowane. Model może również edytować istniejące wideo na podstawie poleceń tekstowych, takich jak „zmień kolor sukienki na czerwony”​​​​.

Porównanie z innymi modelami AI do wideo

Chociaż Lumiere AI nie jest pierwszym modelem próbującym generować realistyczne wideo, jest jednym z najbardziej zaawansowanych. Badacze porównali Lumiere AI z innymi modelami AI do wideo, takimi jak Pika i Runway. Stwierdzili, że Lumiere AI przewyższa je pod względem wielkości ruchu, spójności czasowej i ogólnej jakości. Użytkownicy porównują Lumiere do ChatGPT, ale w kontekście generowania wideo z tekstowych i obrazowych danych wejściowych, stylizacji, edycji, animacji i innych funkcji​​.

Ograniczenia i wyzwania

Mimo, że Lumiere AI jest obiecującą technologią otwierającą nowe możliwości dla generowania i edycji wideo, ma swoje ograniczenia i wyzwania. Model nie jest jeszcze dostępny do testowania, a źródło danych użytych do jego szkolenia jest niejasne. Model może mieć trudności z generowaniem wideo składających się z wielu ujęć lub obejmujących przejścia między scenami, co jest powszechną cechą naturalnych wideo. Ponadto, istnieje ryzyko nadużycia technologii do tworzenia fałszywych lub szkodliwych wideo​​.

Lumiere AI od Google to krok milowy w dziedzinie generowania wideo za pomocą sztucznej inteligencji. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom i możliwościom, Lumiere AI ma potencjał, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki tworzymy i edytujemy wideo. Jednakże, jak każda nowa technologia, wiąże się z wyzwaniami etycznymi i technicznymi, które muszą być rozwiązane, aby w pełni wykorzystać jej potencjał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *