Regulamin

Regulamin

Jak działa portal AI o AI?

Portal AI o AI jest portalem gromadzącym wiadomości i artykuły związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie pochodzą z ogólnodostępnych źródeł (zazwyczaj internetowych) i mają na celu rozpowszechnianie wiedzy o sztucznej inteligencji w polskojęzycznym internecie. Portal AI o AI nie stanowi opracowania naukowego o cechach wyłączności ani zupełności, ponadto w większości przypadków, nie stanowi tzw. pierwszego źródła informacji. 

Informacje o portalu AI o AI 

Strona należy do: 

Wijo Studio, ul. Wesoła 6, 32-091 Michałowice, NIP 9222613699, REGON:  060542792 

Adres strony internetowej to: https://aioai.pl/

Prawa autorskie

Wszelkie treści publikowane na portalu AI o AI chronione są prawami autorskimi i mogą być używane przez osoby trzecie jedynie w formie cytatu z przypisaniem źródła. Serwis zastrzega, iż część tekstów, grafik, ikon jest tworzone przy udziale narzędzi sztucznej inteligencji (m.in. Chat GPT, Midjourney). Jednak ze względu na pierwiastek autorski – uczestnictwo osoby (autora) w tworzeniu tekstów lub obrazów – żadna część serwisu nie może być kopiowana bez zgody jego właścicieli. Z braku obowiązujących regulacji prawnych odnośnie praw autorskich do dzieł tworzonych przez/przy udziale sztucznej inteligencji, właściciele serwisu zastrzegają sobie prawo decydowania o zakresie i warunkach republikacji konkretnych elementów artykułów czy wizualnych lub funkcjonalnych części samego portalu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Autorzy i właściciele serwisu zobowiązują się dochować najwyższej staranności przy weryfikacji źródeł publikowanych w serwisie informacji. Jeżeli jednak z niezawinionych przyczyn w serwisie zostanie udostępniona informacja błędna, autorzy zastrzegają sobie prawo do jej korekcji w późniejszym terminie i nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z powodu dalszego użycia tejże informacji (zastrzeżenie rozrywkowego nie naukowego charakter serwisu). Część tekstów lub grafik generowanych przy użyciu sztucznej inteligencji powinna być traktowana jako prezentacja (nie zawsze w pełni udoskonalonych) możliwości narzędzi AI i nie ma nigdy na celu obrażania lub krytykowania określonych osób, grup osób, organizacji, ras czy kultur ani propagowania treści zakazanych prawnie. 

Komentarze

Jeżeli istnieje możliwość komentowania danego elementu serwisu, to komentujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodne z prawem lub naruszające dobra prawne wypowiedzi. Natomiast właściciele serwisu zobowiązują się usunąć tego typu treści po uprzednim zgłoszeniu przez korzystającego z serwisu i dokonaniu weryfikacji tego zgłoszenia.  

Rejestracja użytkownika

W momencie publikacji tego regulaminu portal AI o AI nie umożliwia rejestracji ani posiadania konta w serwisie. W przypadku udostępnianie takiej funkcjonalności dodane zostaną odpowiednie zapisy regulaminowe.

Dostępność serwisu

Właściciele i autorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości korzystania lub utrudnienia w funkcjonowaniu serwisu wynikłe z działania siły wyższej tj. braki w dostępie do internetu, awarie serwera, wyłączenia serwisu na czas dokonania niezbędnych napraw lub modyfikacji itp.

Źródło grafik

Część zdjęć i grafik na stronie pochodzi z: Midjourney, Pixabay, Pexels, Unsplash. Są one używane w granicach obowiązujących dla danego serwisu licencji. Pozostałe loga, obrazy i grafiki są tworzone przez autorów portalu AI o AI.

Ochrona danych osobowych

Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania, rozpowszechniania oraz ochrony danych osobowych przez portal AI o AI zostały wyczerpująco ujęte w naszej Polityce Prywatności.

Współpraca

W przypadku zainteresowania współpracą z naszym portalem prosimy o kontakt mailowy info@aioai.pl. Warunki potencjalnej współpracy zostaną ustalone w osobnym dokumencie.

Regulamin opublikowano 22 maja 2023 roku.