AI i prawo Artykuły

Kto ponosi odpowiedzialność za twory sztucznej inteligencji?

odpowiedzialność za twory sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja (AI) jest coraz częściej wykorzystywana do tworzenia różnych treści, takich jak teksty, obrazy, muzyka czy filmy. Niektóre z tych tworów są tak oryginalne i wysokiej jakości, że mogą być uznane za dzieła sztuki lub własność intelektualną. Jednak pojawia się pytanie: kto jest właścicielem i autorem tych tworów? Czy jest to osoba, która stworzyła lub użyła algorytmu AI? Czy jest to sama AI lub firma, która ją opracowała? A może nikt nie ma prawa do nich?

To pytanie nie jest tylko teoretyczne. Jak czytamy na platformie New York Times w ostatnich latach doszło do kilku sporów prawnych i etycznych związanych z tworami AI. Na przykład w 2018 roku francuski fotograf Bruno Levy oskarżył chińską firmę Tencent o naruszenie jego praw autorskich do zdjęcia, które zostało wykorzystane przez algorytm AI do stworzenia nowego obrazu. Tencent twierdził, że nie popełnił żadnego przestępstwa, ponieważ obraz został wygenerowany automatycznie przez AI i nie był kopią oryginalnego zdjęcia.

Innym przykładem jest sprawa Nifty Gateway, platformy do handlu cyfrowymi dziełami sztuki opartymi na technologii blockchain. W 2020 roku jeden z użytkowników platformy kupił za 67 tysięcy dolarów obraz wygenerowany przez AI, który był podpisany jako „autorstwa” pewnego artysty. Jednak później okazało się, że artysta ten nie istnieje i jest tylko fikcyjnym pseudonimem stworzonym przez algorytm AI. Kupujący poczuł się oszukany i domagał się zwrotu pieniędzy.

Potrzeby uregulowania kwestii prawnych i moralnych związanych z tworami AI

Te i inne przypadki pokazują, że istnieje potrzeba uregulowania kwestii prawnych i moralnych związanych z tworami AI. Niektórzy eksperci uważają, że należy nadać AI status osobowości prawnej i przyznać jej prawa autorskie do swoich tworów. Inni twierdzą, że AI nie może być uznawana za podmiot prawny ani kreatywny, ponieważ nie ma świadomości ani wolnej woli. Zdaniem tych drugich prawa autorskie do tworów AI powinny należeć do ludzi lub organizacji, które stworzyły lub użyły algorytmu AI.

Jednak nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ różne kraje mają różne systemy prawne i kulturowe dotyczące własności intelektualnej i sztuki. Dlatego konieczna jest międzynarodowa współpraca i dialog na temat tego zagadnienia, aby zapewnić sprawiedliwość i bezpieczeństwo dla wszystkich stron zaangażowanych w proces twórczy z udziałem AI.

O światowych regulacjach prawnych dotyczących sztucznej inteligencji przeczytasz tutaj. Skupiliśmy się na takich krajach jak: Brazylia, Chiny, Japonia, Kanada, Indie, Stany Zjednoczone (USA) oraz Szwajcaria.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *