AI i prawo Artykuły

Chiński projekt standaryzacji AI – jakie wytyczne przyjmie Państwo Środka?

Wizualizacja wytycznych dla chińskiej standaryzacji AI

Chiny podejmują pierwsze kroki w kierunku standaryzacji przemysłu sztucznej inteligencji (AI). Może to stanowić znaczący zwrot na globalnej arenie technologicznej. Chiny, rywalizujące w dziedzinie AI z USA, planują bowiem do 2030 roku stać się światowym liderem w tej dziedzinie.

Ramy chińskich standardów dla AI

Chińskie Ministerstwo Przemysłu i Informatyzacji opublikowało projekt wytycznych mających na celu standaryzację chińskiego przemysłu AI. Wytyczne te obejmują:

  • Standardy ogólne czyli terminologię AI, architekturę, testowanie, ocenę
  • Standardy wspierające to znaczy usługi danych, czipy, sensory, urządzenia obliczeniowe, centra obliczeniowe, oprogramowanie systemowe, ramy rozwojowe AI
  • Kluczowe technologie to jest technologie odnoszące się do różnych metod uczenia maszynowego
  • Inteligentne produkty i usługi, które obejmują robotykę i pojazdy autonomiczne
  • Aplikacje przemysłowe obejmujące inteligentne produkcje, inteligentne domy i inteligentne miasta
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie systemami AI

Cele i ambicje w kontekście standaryzacji AI

Do 2026 roku Chiny mają na celu stworzenie ponad 50 krajowych i branżowych standardów oraz uczestniczyć w tworzeniu ponad 20 międzynarodowych standardów dla AI. Ponadto, przewiduje się, że co najmniej 60% aplikacji i projektów branżowych będzie spełniać „standardowe wyniki”.

Standaryzacja w Chinach jest postrzegana nie tylko jako działanie regulacyjne, ale jako próba „hiperstandaryzacji” całego stosu technologicznego AI. Takie podejście ma na celu zwiększenie efektywności i interoperacyjności chińskiego przemysłu AI. Każda branża, mimo posiadania własnych standardów, będzie korzystać z tych samych metod testowania i terminologii, co ułatwi krajową wymianę handlową i ochronę własności intelektualnej.

Ryzyka i wyzwania w kontekście standaryzacji AI

Hiperstandaryzacja niesie ze sobą pewne ryzyka, takie jak hamowanie innowacji czy ograniczenia dla zagranicznych firm, w zależności od stopnia zgodności standardów chińskich z międzynarodowymi. Mimo to, Chiny są jednym z nielicznych krajów posiadających zdolności do rozwoju większości swojego łańcucha dostaw AI. Zapewne umożliwi im to skuteczne wdrażanie modelu hiperstandaryzacji na skalę narodową.

Nie do przeoczenia jest także wyzwanie jakie podjęli Chińczycy, by dopasować systemy AI do własnego kontekstu językowego i kulturowego. Interesującym aspektem jest to, że chiński system językowy i gramatyczny wymaga innych technik uczenia maszynowego niż te stosowane dla języków zachodnich. Nowo powstałe standardy będą więc odzwierciedlać unikalne pomysły i metody rozwijane przez chiński przemysł AI od początku jego istnienia.

Co chińskie standardy oznaczają dla reszty świata AI?

Inicjatywa Chin dotycząca standaryzacji AI może wyznaczyć nowe standardy w globalnej technologii, wpływając na efektywność i interoperacyjność w wielu dziedzinach, od inteligentnych miast po zaawansowane technologie. Pozostaje pytanie, jak ten ruch wpłynie na globalny krajobraz innowacji i współpracy międzynarodowej w dziedzinie AI.

O rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Chin w dziedzinie sztucznej inteligencji przeczytasz w tym artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *