Artykuły

Spójne generowanie postaci w różnych obrazach AI. Midjourney

takie same postaci wygeneroeane przez midjourney

Midjourney, wprowadziła jedną z najbardziej oczekiwanych funkcji: możliwość konsekwentnego odtwarzania postaci w różnych generowanych obrazach. Ta innowacja otwiera nowe możliwości dla twórców i artystów, umożliwiając bardziej spójną narrację wizualną w różnych scenariuszach.

Dlaczego spójność postaci jest ważna?

Spójne przedstawianie postaci jest kluczowe w wielu formach narracji, takich jak film, literatura czy komiksy. Umożliwia twórcom utrzymanie ciągłości narracyjnej i lepsze angażowanie odbiorców w opowieść. Midjourney, wykorzystując model oparty na „modelach dyfuzji”, robi krok naprzód, umożliwiając użytkownikom generowanie tej samej postaci w różnych kontekstach i ustawieniach.

Jak działa nowa funkcja Midjourney?

Nowa funkcja Midjourney, oznaczona tagiem „–cref” (od „character reference”), pozwala użytkownikom na generowanie spójnych postaci poprzez dołączanie URL do opisu tekstowego. To innowacyjne podejście umożliwia generowanie postaci z zachowaniem spójności cech twarzy, typu ciała i nawet ubioru, bazując na referencyjnym obrazie postaci.

Jak używać funkcji Spójnych Postaci w Midjourney

Funkcja „Character Reference” w Midjourney umożliwia generowanie obrazów z konsekwentnie zachowanymi twarzami, fryzurami i ubiorem postaci w różnych stylach i scenach. Oto jak możesz wykorzystać tę funkcję:

1. Przygotowanie referencyjnej postaci

Zacznij od wygenerowania lub wybrania obrazu postaci, którą chcesz konsekwentnie reprodukować. Obraz ten stanie się twoim punktem odniesienia dla dalszego generowania.

/imagine prompt: A ravishingly beautiful European model Jane with Tousled Lob Haircut, sunlight, diffused light on face, backlit, photo realism, professional photoshoot, DSLR, no freckles on face, smooth skin — v 6.0 — s 350 — style raw

Wybierasz trzeci obraz i dokonujesz upscalingu, a następnie kopiujesz URL tego obrazu.

2. Użycie polecenia –– cref

Aby wywołać funkcję, wpisz w Midjourney „--cref URL” na końcu swojego opisu, podając URL obrazu referencyjnego. Polecenie to służy do wskazania, że chcesz użyć konkretnej postaci jako referencji w generowanym obrazie.

Przykład użycia –-cref:

Wpisz:

/Imagine prompt: a ravishingly beautiful European model Jane Posing holding a blue designer purse hanging from her shoulder --cref [dodaj tutaj swój URL] --cw 0 --style raw --s 350

Używasz –-cw 0, aby skupić się na twarzy, lub zwiększasz wagę na –-cw 100, aby ująć całą dokładniejsze detale całej postaci.

Wynik: Obraz przedstawiający kobietę z torebką na ramieniu, utrzymaną w stylu i wyglądzie referencyjnego obrazu.

3. Dostosowanie wagi postaci (--cw)

Parametr „Character Weight” (--cw) pozwala dostosować poziom szczegółowości przenoszenia cech postaci z obrazu referencyjnego. Używając –cw, możesz zdecydować, czy chcesz skupić się tylko na twarzy (--cw 0) czy na całej postaci, w tym fryzurze i ubiorze (--cw 100).

Przykład użycia –-cref z –-cw:
  • Aby skupić się tylko na twarzy: portret kobiety w parku, --ar 4:3 --v 6.0 --cref [URL obrazu referencyjnego] --cw 0
  • Aby uwzględnić twarz, fryzurę i ubiór: kobieta na vespie, --ar 4:3 --v 6.0 --cref [URL obrazu referencyjnego] --cw 100

Podsumowanie: Spójne Postaci w Midjourney

Funkcja „Character Reference” w Midjourney stanowi znaczący postęp w dziedzinie generowania spójnych grafik, umożliwiając twórcom konsekwentne przedstawianie postaci w różnych kontekstach i scenariuszach. Chociaż wyniki nie zawsze są idealnie identyczne z obrazem referencyjnym, zdolność do zachowania kluczowych cech postaci – takich jak twarz, fryzura, czy styl ubioru – jest imponująca i otwiera nowe możliwości dla artystów, projektantów.

Źródło obrazów: https://medium.com/@tridibghosh/consistent-characters-in-midjourney-v6-easy-peasy-6c79f5dd5675

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *