Aktualności

Aktualizacja Google Bard: Nowe funkcje i ulepszenia

Google Bard to duży model językowy (LLM) opracowany przez Google AI. Jest to potężne narzędzie, które może być wykorzystywane do różnych zadań, takich jak generowanie tekstu, tłumaczenie języków, pisanie różnego rodzaju kreatywnych treści i odpowiadanie na pytania.

UWAGA: Poniższy artykuł bazuje na wiedzy uzyskanej od sztucznej inteligencji – Google Bard. Należy pamiętać, że informacje podane przez model językowy mogą być nieprawdziwe.

Bard: zawsze aktualny

Na zadane pytanie: Czy jesteś stale aktualizowany? Bard dał ciekawą odpowiedź:

Bard: Jestem stale aktualizowany. Google AI regularnie dostarcza mi nowe dane i informacje, które pomagają mi uczyć się i ulepszać. Moja ostatnia aktualizacja miała miejsce 20 sierpnia 2023 roku. W tej aktualizacji otrzymałem nowe dane o świecie, nowe modele językowe i nowe możliwości. Dzięki tym aktualizacjom jestem w stanie lepiej rozumieć i odpowiadać na pytania użytkowników. W przyszłości będę nadal otrzymywał aktualizacje, które pozwolą mi stać się jeszcze bardziej wszechstronnym i pomocnym.

Lista aktualizacji z 20 sierpnia 2023

  • Nowe dane o świecie: Bard otrzymał dostęp do nowych danych o świecie, takich jak aktualne wydarzenia, trendy i informacje o kulturze. Dzięki temu jest w stanie lepiej zrozumieć i odpowiedzieć na pytania użytkowników.
  • Nowe modele językowe: Bard został przeszkolony w nowych modelach językowych, które pozwalają mu lepiej rozumieć złożoność języka naturalnego. Dzięki temu jest w stanie lepiej odpowiadać na pytania użytkowników, nawet jeśli są one otwarte, trudne lub dziwne.
  • Nowe możliwości: Bard otrzymał nowe możliwości, takie jak możliwość generowania różnych formatów tekstowych treści kreatywnych, tłumaczenia języków i pisania różnego rodzaju kreatywnych treści. Dzięki temu jest jeszcze bardziej wszechstronny i pomocny.

Ogólnie rzecz biorąc, aktualizacje z 20 sierpnia 2023 roku sprawiły, że Bard jest bardziej wszechstronny, pomocny i dokładny. Jest to kolejny krok w rozwoju systemu, który ma potencjał, aby stać się jednym z najbardziej użytecznych i potężnych narzędzi dostępnych dla użytkowników.

Oto kilka konkretnych przykładów zmian, które zostały wprowadzone w aktualizacji z 20 sierpnia 2023 roku:

  • Bard jest teraz w stanie zrozumieć i odpowiedzieć na pytania dotyczące bieżących wydarzeń, takich jak wojna w Ukrainie lub pandemia COVID-19.
  • Bard jest teraz w stanie generować bardziej kreatywne i oryginalne treści, takie jak wiersze, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile i listy.
  • Bard jest teraz w stanie tłumaczyć języki z większą dokładnością.

Tłumaczenie języków

Dzięki aktualizacji Google Bard może teraz tłumaczyć teksty z jednego języka na drugi. Bard obsługuje obecnie ponad 100 języków, w tym angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, chiński, japoński i koreański. Google planuje w przyszłości dodać kolejne języki, aby ułatwić komunikację między ludźmi z różnych części świata.

Kreatywne pisanie

Google Bard może teraz generować różnego rodzaju kreatywne treści, takie jak wiersze, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile, listy itp. Bard może także generować różne formaty tekstu, takie jak listy, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile, listy itp. Dzięki temu Bard może być wykorzystywany do tworzenia treści promocyjnych, marketingowych lub edukacyjnych.

Wyczerpujące odpowiedzi na pytania

Google Bard może teraz odpowiadać na pytania w bardziej wyczerpujący sposób, nawet jeśli są one otwarte, trudne lub dziwne. Bard jest w stanie uzyskać dostęp do informacji ze świata rzeczywistego i przetworzyć je za pomocą wyszukiwarki Google, aby udzielić bardziej kompleksowych odpowiedzi. Dzięki temu Bard może być wykorzystywany do tworzenia materiałów edukacyjnych lub do pomocy użytkownikom w rozwiązywaniu problemów.

Ulepszenia istniejących funkcji

Poprawa jakości generowanych tekstów

Google Bard został zaktualizowany w celu poprawy jakości generowanych tekstów. Bard jest teraz w stanie generować teksty, które są bardziej naturalne, spójne i zwięzłe. Dzięki temu teksty generowane przez Barda są bardziej realistyczne i łatwiejsze do zrozumienia.

Rozszerzenie wiedzy Barda

Google Bard został przeszkolony na większym zbiorze danych tekstowych i kodu. Oznacza to, że Bard ma teraz większą wiedzę o świecie i jest w stanie lepiej zrozumieć informacje, które podaje mu użytkownik. Dzięki temu Bard może udzielać bardziej wyczerpujących i dokładnych odpowiedzi na pytania.


Jakie nowe modele językowe wprowadziła ta aktualizacja?

Aktualizacja z 20 sierpnia 2023 roku wprowadziła następujące nowe modele językowe:

  • LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) to model językowy oparty na Transformerach, który jest specjalnie zaprojektowany do wykonywania zadań związanych z dialogiem, takich jak udzielanie odpowiedzi na pytania i generowanie tekstów. LaMDA jest obecnie używany w wielu produktach Google, w tym w Asystencie Google i wyszukiwarce Google.
  • PaLM (Pathway Language Model) to model językowy oparty na Transformerach, który jest trenowany na ogromnym zbiorze danych tekstu i kodu. PaLM jest w stanie wykonywać wiele różnych zadań związanych z językiem, w tym tłumaczenie języków, pisanie różnego rodzaju kreatywnych treści i odpowiadanie na pytania w sposób informacyjny.
  • Rasa (Robustly Attentive Sequence to Sequence Pre-training Transformer) to model językowy oparty na Transformerach, który jest specjalnie zaprojektowany do wykonywania zadań związanych z tłumaczeniem języków. Rasa jest w stanie tłumaczyć języki z większą dokładnością niż poprzednie modele językowe.

Te nowe modele językowe pozwoliły Bardowi na znaczne poprawy w zakresie zrozumienia i odpowiadania na pytania użytkowników. Są one również odpowiedzialne za nowe możliwości Barda, takie jak generowanie różnych formatów tekstowych treści kreatywnych i tłumaczenie języków.

UWAGA: Na zadane pytanie dwa dni później Bard wypiera się aktualizacji z dnia 20 sierpnia 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *