Aktualności

AI manipuluje narracją dziennikarską

AI manipuluje narracją dziennikarską. Gazety z napisem Fake News.

W erze postprawdy, technologia deepfake zaczyna kształtować narracje medialne. Nowe doniesienia pokazują rosnący trend wykorzystywania AI do tworzenia fałszywych segmentów wiadomości z udziałem znanych dziennikarzy. Dowiedz się jak youtuber dzięki AI manipuluje narracją dziennikarską.

Artykuł Forbes opisał, jak Krishna Sahay wykorzystuje generatywne modele AI do kreowania autentycznych segmentów wiadomości. Te segmenty zdobywają popularność w mediach społecznościowych.

Sensacyjne treści zyskują popularność w mediach społecznościowych, często przyciągając więcej uwagi niż autentyczne segmenty wiadomości. To stanowi wyzwanie dla platform mediów społecznościowych. Jest to niepokojące zjawisko naszych czasów, jak łatwo z AI manipuluje się narracją dziennikarską.

Krishna Sahay Youtuber z pomocą AI tworzy fake newsy

Ekspert od deepfake, Hany Farid, zwraca uwagę na konieczność ochrony praw jednostek. Pokazuje, jak technologia może manipulować medialną narracją, stawiając wiarygodność i etykę dziennikarską na linii ognia.

Twórcy platform mediów społecznościowych i publiczność muszą być świadomi rosnącego zagrożenia, aby przeciwdziałać dezinformacji i zachować zaufanie do instytucji medialnych.

W Polsce także obserwujemy pojawianie się fałszywych wiadomości, choć skala zjawiska może być inna niż w Stanach Zjednoczonych. Podatność na manipulacje deepfake może wzrosnąć wraz z rozwojem technologii. Czy uważasz, że jesteśmy przygotowani na walkę z deepfake i dezinformacją?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *