Aktualności

Nowe badanie ONZ: Wpływ AI na globalny rynek pracy

kobieta siedząca przed komputerem w biurze

Według niedawnego badania przeprowadzonego przez Międzynarodową Organizację Pracy ONZ , kobiety mogą być narażone na większe ryzyko automatyzacji swoich miejsc pracy przez sztuczną inteligencję. Chociaż badanie wykazało, że AI nie zastąpi ludzkiej pracy, ale raczej przekształci ją, to jednak pewne sektory, takie jak prace biurowe, mogą być najbardziej narażone na wpływ generatywnej AI.

Sektor Biurowy w Obliczu AI

Prace biurowe zostały zidentyfikowane jako sektor, który najbardziej odczuje wpływ generatywnej AI. ONZ podkreśla, że nie jest to koniecznie negatywne, ponieważ generatywna AI ma równie duży potencjał do uzupełnienia pracy biurowej, jak i do jej automatyzacji. Jednak około jedna czwarta zbadanych zadań biurowych miała potencjał do pełnej automatyzacji.

Konsekwencje dla Rynku Pracy Kobiet

Nie tylko niesie to ryzyko zastąpienia miejsc pracy dla kobiet, które tradycyjnie zajmowały się tymi rolami według ONZ, ale może to również prowadzić do sytuacji, w której tego typu prace nigdy nie pojawią się w krajach o niższych dochodach. Badanie wyjaśnia, że wiele stanowisk biurowych działało jako „narzędzie zwiększające zatrudnienie kobiet”.

Znaczenie Dobrego Zarządzania AI

Zrównoważenie implementacji AI i automatyzacji będzie niewątpliwie miało „silnie związany z płcią wpływ” na rynek pracy według autorów artykułu. Chociaż źle zarządzane technologiczne przejście do generatywnej AI może nieproporcjonalnie szkodzić kobietom, badanie potwierdza, że dobrze zarządzane przejście może stworzyć „ważne możliwości” dla kobiet w miejscu pracy.

Rozwój AI i Rynek Pracy

Badanie wzywa również do lepszego zarządzania miejscami pracy, które zostaną stworzone, aby zapewnić rozwój samej AI. Rozwój AI zależy od powtarzalnych zadań znaczników i informacji zwrotnych, a także od moderacji treści danych, na których jest szkolony. Autorzy raportu zauważają, że „wyniki przejścia technologicznego nie są z góry określone. To ludzie stoją za decyzją o włączeniu takich technologii i to ludzie muszą kierować procesem transformacji”.

Trendy Zatrudnienia w Kontekście Generatywnej AI

Według analizy zawodowej GlobalData, aktywne oferty pracy, które wspominają o generatywnej AI, wzrosły o 120% w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Od 15 maja 2023 r. do 14 sierpnia 2023 r. aktywne oferty pracy wzrosły z 1 406 do 3 118. Największymi krajami zatrudniającymi były USA, Indie i Kanada.

W niedawnym badaniu GlobalData ponad 52% firm stwierdziło, że chociaż uważają, że generatywna AI jest przereklamowana, rozpoznają potencjalne przypadki użycia tej technologii. GlobalData stwierdził również, że najczęstsze przypadki użycia AI występują w stanowiskach związanych z księgowością, marketingiem i obsługą klienta.

Pełny raport Międzynarodowej Organizacji Pracy ONZ znajdziesz tutaj.

O podobnych analizach poczytasz tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *