Aktualności

Wielka Brytania, raport: 8 milionów miejsc pracy zagrożonych wskutek rozwoju AI

Raport IPPR sygnalizuje, że w Wielkiej Brytanii do 8 milionów miejsc pracy może być zagrożonych wskutek rozwoju AI. Technologia ta obecnie wpływa na 11% zadań pracowniczych, a potencjalnie może dotyczyć 59% zadań. Scenariusze przedstawione w raporcie wahają się od utraty 7,9 miliona miejsc pracy bez wzrostu PKB do scenariusza bez strat w miejscach pracy przy wzroście PKB o 13%. To podkreśla potrzebę strategii adaptacyjnych, które uwzględniają dynamiczną naturę zmiany technologicznej.

Kluczowym przesłaniem jest, że przyszłość pracy w erze AI nie jest z góry określona. Możliwości, które niesie ze sobą postęp technologiczny, mogą być katalizatorem dla innowacji, wzrostu gospodarczego i nowych form zatrudnienia. Jednakże, by to osiągnąć, konieczne jest przyjęcie holistycznego podejścia, które łączy strategiczne planowanie rządowe, inicjatywy edukacyjne i adaptacyjne, a także zaangażowanie sektora prywatnego.

Proponowane w raporcie strategie wskazują na konieczność inwestowania w edukację i szkolenia, które są kluczowe dla rozwoju umiejętności przyszłości. Ponadto, zaleca się przyjęcie elastycznych modeli pracy, które mogą pomóc w zarządzaniu transformacją i zmniejszeniu potencjalnych negatywnych skutków.

Raport podkreśla również rolę etyki i zrównoważonego podejścia do technologii, zwracając uwagę na potrzebę opracowania standardów, które będą chronić pracowników i społeczeństwo przed potencjalnie szkodliwymi skutkami niewłaściwie zarządzanej transformacji cyfrowej.

W kontekście globalnym, Wielka Brytania ma szansę na przywództwo w kształtowaniu przyszłości pracy, wykorzystując swoje silne tradycje innowacji i adaptacji. Aby jednak skorzystać z tej szansy, wymagana jest współpraca na wszystkich poziomach – od indywidualnych pracowników po decydentów politycznych – oraz gotowość do przemyślanej adaptacji i ciągłego uczenia się w szybko zmieniającym się świecie.

Zapoznaj się z pełnym raportem na stronie IPPR, aby zgłębić szczegółowe wnioski i zalecenia: Transformed by AI: How generative artificial intelligence could affect work in the UK – and how to manage it.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *