AI i prawo Aktualności

Sztuczne sieci neuronowe uzyskają ochronę patentową w UK

Wizualizacja koncepcyjna przedstawiająca sztuczną inteligencję i prawo patentowe w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii dokonano historycznego przełomu w zakresie patentowania technologii sztucznej inteligencji (AI). Sąd Najwyższy zmienił wcześniejsze postanowienie Urzędu Patentowego Zjednoczonego Królestwa (UKIPO). Otworzył w ten sposób drogę do uzyskania patentu dla, kluczowych w technologii AI, metod trenowania sztucznych sieci neuronowych (ANN) oraz samych ANNs. Oznacza to, że sztuczne sieci neuronowe będą mogły uzyskać ochronę patentową na gruncie prawa Wielkiej Brytanii.

Sztuczne sieci neuronowe – znaczenie w AI

Sztuczne sieci neuronowe są nieodłącznym elementem AI i uczenia maszynowego. Umożliwiają bowiem tworzenie większości bardziej zaawansowanych rozwiązań opartych na AI. Wprowadzenie możliwości patentowania tych technologii ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju branży.

Szkolone sieci neuronowe – inicjatywa TMC2 i EPAI

Jak doszło do tego, że uzyskano korzystne rozstrzygnięcie dla zainteresowanych ochroną patentową sztucznych sieci neuronowych?

Przedsięwzięcie to zostało zainicjowane przez studio AI Venture Time Machine Capital Squared (TMC2) oraz jego spółkę zależną Emotional Perception AI Ltd (EPAI). EPAI zgłosiła wniosek patentowy w 2019 roku. Dotyczył on nowatorskiej techniki, która pozwala wyszkolonym ANN lepiej dopasować swoje wyniki do ludzkiego postrzegania treści semantycznej.

Droga do zmiana w legislacji

Początkowy wniosek został odrzucony. Brytyjskie ustawodawstwo z lat 70. nie uwzględniało przesłanek odnoszących się do wynalazków tworzonych z użyciem najnowszych technologii. Szybki rozwój AI na świecie wymusił jednak rewizję tego prawa.

Komentarze ekspertów

Profesor Andy Pardoe, doradca TMC2, podkreślił, że zmiana prawa brytyjskiego stanowi znaczący przełom dla brytyjskiego przemysłu AI. Bruce Dearling, pełnomocnik patentowy TMC2, zaznaczył, że ta decyzja ma ogromne znaczenie. Z tego względu, że wyjaśnia, jak należy w kontekście ochrony patentowej oceniać wynalazki AI. Joe Lyske, współzałożyciel TMC2, dodał, że to nie tylko kolejny patent dla TMC2, ale prawdziwa zmiana gry dla całej branży AI.

Perspektywy

Decyzja z pewnością niesie pozytywne implikacje dla brytyjskiej branży AI. Niewątpliwie uczyni ją bardziej atrakcyjną dla inwestycji w badania i rozwój (B+R). Pardoe wskazuje w szczególności na znaczenie tej zmiany dla sektorów rynków i bankowości. W tych sektorach rozwijane są bowiem nowe techniki percepcji emocjonalnej dla przetwarzania języka naturalnego (NLP), wykrywania przestępstw gospodarczych i analizy sentymentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *