Aktualności

Sztuczna inteligencja w kontekście standardów ochrony danych osobowych

napis: Sztuczna Inteligencja w Kontekście Standardów Ochrony Danych Osobowych oraz robot, plakat jest zaproszeniem na szkolenie

Postęp cyfrowy obejmuje upowszechnienie mechanizmów wykorzystujących sztuczną inteligencję. Algorytmy, aby osiągnąć swoją doskonałość, muszą zostać zbudowane na podstawie wielkiej liczby danych treningowych, a ich działanie oparte jest dalej na przetwarzaniu danych. Bardzo często oznacza to przetwarzanie danych osobowych. Z tych względów wyzwaniem staje się zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych. Jednocześnie zaś należy zadbać o to, by możliwe było stosowanie i rozwijanie innowacji opartych na mechanizmach sztucznej inteligencji. Opublikowany w kwietniu 2021 r. unijny projekt rozporządzenia o sztucznej inteligencji (2021/0106 (COD) jedynie częściowo odpowiada na te wyzwania.

Szkolenie online: Sztuczna Inteligencja w Kontekście Standardów Ochrony Danych Osobowych

Szkolenie adresowane jest do osób zaangażowanych co najmniej częściowo bądź odpowiedzialnych za kwestie związane z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w podmiotach, w których wykorzystywane są – bądź mogą być wykorzystywane – mechanizmy sztucznej inteligencji, tj. m.in.:

 • przedsiębiorców,
 • pracodawców,
 • instytucji publicznych.

PROGRAM:

Szkolenie odbędzie się online 23 sierpnia 2023r.

Czas trwania szkolenia od 09:00 do 14:00

 1. Sztuczna inteligencja – pojęcie i zagadnienia wstępne
  • Ujęcia definicyjne sztucznej inteligencji, podstawowe koncepcje
  • Wymagania konstytucyjne dotyczące ochrony danych osobowych w odniesieniu do sztucznej inteligencji
  • Wyzwania etyczne dotyczące sztucznej inteligencji oraz wyzwania ochrony praw podstawowych
 2. Sztuczna inteligencja w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 21 kwietnia 2021 r. (Akt o sztucznej inteligencji, COM/2021/206 final)
  • Zakazy dotyczące systemów sztucznej inteligencji
  • Klasyfikacja systemów sztucznej inteligencji; systemy sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka w kontekście ochrony danych osobowych
  • Wymagania dotyczące danych
  • Wymagania dotyczące przejrzystości systemów sztucznej inteligencji
  • Zapewnienie nadzoru człowieka nad systemami sztucznej inteligencji
 3. Wymagania rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) w odniesieniu do sztucznej inteligencji
  • Relacja między unijnymi przepisami o ochronie danych a Aktem o sztucznej inteligencji
  • Profilowanie osób fizycznych w kontekście systemów sztucznej inteligencji
  • Wykorzystywanie systemów zdalnej identyfikacji biometrycznej „w czasie rzeczywistym” w przestrzeni publicznej
  • Szczegółowe wymogi dotyczące systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka
  • Obowiązki operatorów i podmiotów wdrażających systemy sztucznej inteligencji
 4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez sztuczną inteligencję
  • Zasady odpowiedzialności określone w projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję (COM/2022/496 final)
  • Relacje między zasadami odpowiedzialności za szkody dotyczące danych w projekcie dyrektywy oraz RODO

Szkolenie prowadzi: Mirosław Wróblewski – Radca prawny, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Zapraszamy po więcej informacji i formularz zgłoszeniowy:  Centrum Promocji Informatyki (cpi.com.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *