Artykuły Co to jest AI

Silna sztuczna inteligencja – co to jest i jak się różni od innych rodzajów AI?

AGI

Silna sztuczna inteligencja, zwana także sztuczną inteligencją ogólną (AGI), to koncepcja sztucznej inteligencji (AI), która przekracza granice tradycyjnej AI, oferując maszynom zdolność do zrozumienia, nauki i stosowania wiedzy na podobnym poziomie jak człowiek.

Co to jest silna sztuczna inteligencja?

Silna sztuczna inteligencja odnosi się do systemów, które nie tylko symulują inteligencję, ale także są zdolne do samodzielnego rozumienia i nauczania się bez konieczności zaprogramowania każdej pojedynczej funkcji. Systemy oparte na silnej AI mają zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów, zdobywania wiedzy i adaptacji do nowych sytuacji, podobnie jak ludzki umysł.

Przykładem silnej AI mogłoby być teoretyczne urządzenie, które jest w stanie nauczyć się gry w szachy, nie tylko poprzez zaprogramowanie wszystkich możliwych ruchów, ale także poprzez obserwację gry innych, zrozumienie strategii i adaptację do nowych sytuacji w trakcie gry.

Jak silna sztuczna inteligencja różni się od innych form AI?

Główną różnicą pomiędzy silną AI a innymi formami AI, takimi jak „słaba AI” lub „AI ograniczonej” jest poziom złożoności i adaptacyjności.

 1. Słaba AI jest specjalistyczną formą AI, która jest zaprojektowana do wykonywania konkretnego zadania. Przykładem może być system AI używany w samochodach autonomicznych do analizy obrazów z kamer i podejmowania decyzji o kierowaniu. Ten system AI jest bardzo dobry w swoim konkretnym zadaniu, ale nie jest zdolny do nauczania się innych zadań bez dodatkowego programowania.
 2. AI ograniczonej jest bardziej zaawansowaną formą słabej AI. Może nauczyć się wykonywać różne zadania w ramach określonego obszaru, ale nadal nie jest w stanie poradzić sobie z nowymi sytuacjami, które wykraczają poza jej wcześniej nauczone zadania.

Silna AI, w przeciwieństwie do powyższych, teoretycznie posiadała by zdolność do zrozumienia, nauki i adaptacji do dowolnej liczby zadań, a także zdolność do samoświadomości i empatii, na podobieństwo ludzkiego umysłu.

Pomimo tego, że idea silnej AI jest fascynująca, jest to nadal głównie dziedzina teoretyczna. Na dzień dzisiejszy, większość istniejących systemów to „słaba AI” lub „AI ograniczonej”. Niemniej jednak, badania nad silną AI są ciągle prowadzone, a jej rozwój może zrewolucjonizować wiele aspektów naszego życia w przyszłości.

Przykłady słabej AI

Poniżej przedstawiamy pięć przykładów słabej sztucznej inteligencji, które są powszechnie stosowane w dzisiejszym świecie:

 1. Asystenci wirtualni: Takie jak Siri od Apple, Google Assistant, czy Alexa od Amazon. Te systemy korzystają z AI do rozumienia i odpowiadania na zapytania użytkownika, ale ich zdolności są ograniczone do konkretnych zadań.
 2. Filtrowanie spamu: Większość usług poczty elektronicznej korzysta z AI do identyfikacji i filtracji spamu. Systemy te są nauczane, jak wyglądają spamowe wiadomości, ale nie są zdolne do nauczania się innych zadań.
 3. Rekomendacje produktów: Strony internetowe takie jak Amazon czy Netflix używają AI do analizowania historii zakupów lub oglądania użytkownika i sugerowania produktów, które mogą go zainteresować.
 4. Samochody autonomiczne: Systemy AI w samochodach autonomicznych są nauczane, jak rozpoznawać obiekty na drodze i podejmować decyzje na podstawie tych informacji. Nie są one jednak zdolne do nauczania się innych zadań, takich jak rozpoznawanie mowy.
 5. Systemy rozpoznawania mowy: Programy takie jak Dragon Naturally Speaking są nauczane, jak rozumieć mowę ludzką i przekształcać ją w tekst, ale nie są zdolne do nauczania się innych zadań.

Przykłady ograniczonej AI

Oto pięć przykładów ograniczonej sztucznej inteligencji:

 1. Systemy rozpoznawania obrazów: Takie systemy, jak te stosowane w Google Photos, są w stanie rozpoznawać i klasyfikować obrazy w oparciu o wcześniej nauczone wzorce, ale nie są w stanie samodzielnie nauczyć się nowych zadań.
 2. Tłumaczenie maszynowe: Narzędzia tłumaczenia, takie jak Google Translate, używają ograniczonej AI do tłumaczenia tekstów między różnymi językami. Chociaż są one w stanie nauczyć się różnych języków, nie są w stanie nauczyć się innych zadań, takich jak rozpoznawanie mowy.
 3. Algorytmy przewidywania: Algorytmy używane w prognozowaniu pogody lub cen akcji korzystają z ograniczonej AI do analizy wzorców danych historycznych i przewidywania przyszłych wyników. Chociaż są one w stanie nauczyć się różnych schematów, nie są w stanie nauczyć się innych zadań.
 4. Gry komputerowe: Wiele gier komputerowych używa ograniczonej AI do sterowania postaciami niezależnymi od gracza. Chociaż te systemy są w stanie nauczyć się różnych strategii gry, nie są w stanie nauczyć się innych zadań.
 5. Systemy rekomendacyjne: Takie jak te używane przez Spotify czy Netflix, które analizują preferencje użytkownika i na tej podstawie rekomendują mu nową muzykę czy filmy. Są one w stanie nauczyć się różnych preferencji użytkowników, ale nie są w stanie nauczyć się innych zadań.

Przykłady silnej AI

Na dzień dzisiejszy, silna sztuczna inteligencja (AGI) to nadal idea głównie teoretyczna, a jej pełne wdrożenie nie zostało jeszcze osiągnięte. Niemniej jednak, można wyobrazić sobie kilka potencjalnych zastosowań silnej AI:

 1. Pełne samochody autonomiczne: Samochody, które nie tylko mogą analizować otoczenie i podejmować decyzje na drodze, ale również są w stanie nauczyć się nowych umiejętności, takich jak negocjowanie z innymi kierowcami czy dostosowywanie się do zwyczajów jazdy w nowym kraju.
 2. Osobisty asystent AI: Asystent, który nie tylko odpowiada na pytania i wykonuje polecenia, ale również jest w stanie zrozumieć emocje użytkownika, nauczyć się jego preferencji i dostosować swoje działania w zależności od kontekstu.
 3. AI w medycynie: System, który nie tylko może analizować wyniki badań i sugerować diagnozy, ale również jest w stanie nauczyć się nowych umiejętności medycznych, takich jak przeprowadzanie operacji czy opracowywanie nowych leków.
 4. AI w nauce: System, który nie tylko może przetwarzać i analizować duże ilości danych naukowych, ale również jest w stanie samodzielnie generować nowe teorie i hipotezy, a nawet przeprowadzać eksperymenty.
 5. AI w sztuce: System, który nie tylko może tworzyć dzieła sztuki na podstawie wcześniej nauczonych wzorców, ale również jest w stanie zrozumieć i interpretować emocje, inspiracje i znaczenia w sztuce, a nawet tworzyć własne, unikalne dzieła sztuki.

Perspektywy i wyzwania

Silna AI, mimo że fascynująca, to nadal głównie dziedzina teoretyczna. Na dzień dzisiejszy, większość istniejących systemów AI to „słaba AI” lub „AI ograniczonej”. Niemniej jednak, badania nad silną AI są ciągle prowadzone, a jej rozwój może zrewolucjonizować wiele aspektów naszego życia.

Rozwój silnej AI wiąże się jednak z wieloma wyzwaniami, zarówno technologicznymi, jak i etycznymi. Czy maszyna powinna mieć zdolność do samoświadomości i empatii? Jakie mogą być konsekwencje, jeśli maszyna zacznie podejmować decyzje niezależnie od ludzi? Te i wiele innych pytań są przedmiotem intensywnych dyskusji i badań.

Silna sztuczna inteligencja (AGI) to rodzaj AI, który może samodzielnie uczyć się i adaptować do nowych sytuacji, podobnie jak ludzki umysł. Choć nie osiągnęliśmy jeszcze tego poziomu technologicznego, idea ta nadal stanowi fascynujące pole badań i ma potencjał do przyniesienia znaczących zmian w przyszłości.

Czy jesteśmy blisko osiągnięcia prawdziwej silnej AI? Na to pytanie nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi. Ale jedno jest pewne: będziemy kontynuować badania i eksplorację tego fascynującego obszaru sztucznej inteligencji.

Źródła: https://builtin.com/artificial-intelligence/strong-ai-weak-ai, https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_general_intelligence

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *