Aktualności

PE wprowadza akt prawny dotyczący AI

unia europejska ai regulacje

W dniu 12 marca 2024 r., Parlament Europejski podjął przełomową decyzję, zatwierdzając akt prawny dotyczący sztucznej inteligencji (AI), który ma na celu harmonizację rozwoju i zastosowania AI w obrębie Unii Europejskiej. To historyczne wydarzenie otwiera „Nową Erę AI”, wprowadzając regulacje mające chronić podstawowe wartości społeczeństwa oraz wspierać innowacje technologiczne. Przyjrzymy się, jak te zmiany wpłyną na rozwój sztucznej inteligencji i co oznaczają dla przyszłości technologii.

Rozporządzenie przyjęte przez Parlament Europejski stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę ochrony środowiska, demokracji, praworządności i praw człowieka w obliczu szybkiego rozwoju technologii AI. Z jednej strony, akcentuje znaczenie etyki i odpowiedzialności w projektowaniu i implementacji systemów AI, z drugiej – podkreśla dążenie Unii Europejskiej do bycia liderem w dziedzinie innowacji. To zrównoważone podejście ma na celu stworzenie bezpiecznego środowiska dla rozwoju technologii, które będą służyły dobru społecznemu i gospodarczemu.

Regulacje Wspierające Rozwój Technologii

Kluczowym elementem nowych przepisów jest zakazanie pewnych zastosowań AI, które mogłyby naruszać prywatność i godność ludzką. Zabronione zostało m.in. wykorzystywanie sztucznej inteligencji do identyfikacji emocji w miejscach pracy i szkołach, a także do tworzenia narzędzi do masowej inwigilacji. Wyjątki od tych zasad dotyczą tylko i wyłącznie specyficznych działań służb specjalnych, co podkreśla wagę bezpieczeństwa narodowego.

Przejrzystość i Kontrola nad AI

Nowe regulacje kładą szczególny nacisk na systemy AI wysokiego ryzyka, wykorzystywane w tak kluczowych sektorach jak infrastruktura krytyczna czy służba zdrowia. Te systemy będą teraz musiały przejść rygorystyczne procedury oceny ryzyka, być przejrzyste w swoich działaniach oraz podlegać kontroli ludzkiej. Taki zestaw wymogów ma na celu zwiększenie zaufania obywateli do technologii i zapewnienie, że każdy ma prawo do zrozumienia i kwestionowania decyzji podjętych przez AI.

Zgodność z Prawem i Ochrona Twórczości

Znaczący nacisk położono również na zgodność systemów AI ogólnego przeznaczenia z unijnym prawem autorskim. Obowiązek publikacji zestawienia materiałów wykorzystanych do treningu modeli ma zapewnić przejrzystość i uczciwość w korzystaniu z dzieł intelektualnych. To krok w stronę ochrony twórców i ich praw, jednocześnie umożliwiając dalszy rozwój innowacyjnych technologii.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego otwiera „Nową Erę AI”, stawiając na równi ochronę praw człowieka i wsparcie dla innowacji. To zbilansowane podejście ma na celu nie tylko zapewnienie bezpiecznego rozwoju sztucznej inteligencji, ale także utrzymanie Unii Europejskiej na czele globalnej innowacji technologicznej. Wprowadzone regulacje są wyrazem dążenia do harmonijnego po

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *