Aktualności

OpenAI wprowadza innowacyjne aktualizacje API

logo OpenAI na białym tle z niebieską ramką

OpenAI, jeden z liderów w dziedzinie sztucznej inteligencji, z dumą prezentuje swoje najnowsze aktualizacje API. Te rewolucyjne zmiany mają na celu udoskonalenie i ułatwienie pracy z modelami GPT.

Nowości w API OpenAI

Jedną z kluczowych nowości jest wprowadzenie funkcji wywoływania w API Chat Completions. Ta nowość umożliwia inteligentne wywoływanie funkcji przez modele gpt-4-0613 i gpt-3.5-turbo-0613. Dzięki temu, modele te są w stanie zdecydować o konieczności wywołania danej funkcji, a następnie zwrócić odpowiedź w formie obiektu JSON. Ta funkcjonalność pozwala na skuteczniejsze połączenie możliwości GPT z zewnętrznymi narzędziami i API​.

Ponadto, OpenAI wprowadza zaktualizowane i bardziej sterowalne wersje modeli gpt-4 i gpt-3.5-turbo. Udostępnia też nową wersję gpt-3.5-turbo z obsługą dłuższego kontekstu – aż do 16k, w porównaniu do standardowej wersji 4k. Te zmiany dają deweloperom jeszcze większą kontrolę i elastyczność w pracy z modelami AI.

Korzyści finansowe

Aktualizacje OpenAI to nie tylko nowe możliwości, ale też korzyści finansowe. Firma obniża koszty dla swojego modelu embeddings aż o 75%, a koszty za tokeny wejściowe dla gpt-3.5-turbo o 25%. To oznacza, że korzystanie z zaawansowanych rozwiązań AI jest teraz jeszcze bardziej opłacalne.

Bezpieczeństwo i prywatność

OpenAI zawsze stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i prywatność swoich użytkowników. Wszystkie modele mają takie same gwarancje prywatności i bezpieczeństwa danych. Klienci są właścicielami wszystkich wyników generowanych z ich żądań i ich dane API nie są wykorzystywane do treningu​.

Najnowsze aktualizacje API OpenAI – niezwykłe możliwości

Najnowsze ulepszenia OpenAI, takie jak wywoływanie funkcji, udoskonalone modele i obniżone koszty, otwierają nowe możliwości dla deweloperów na całym świecie. To czas, gdy możliwości sztucznej inteligencji stają się dostępniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Odkrywanie tych nowych funkcji i dzielenie się doświadczeniami staje się kluczem do kształtowania przyszłości technologii AI.

Więcej o aktualizacji API OpenAI możesz przeczytać na stronie OpenAI.

Zachęcamy również do sprawdzenia naszych artykułów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *