Aktualności

OpenAI rozdaje pieniądze. Kto otrzymał dotacje na sztuczną inteligencję?

uscisk dłoni

Zaangażowanie i inwestycje w sztuczną inteligencję są kluczowe dla przyszłych innowacji. OpenAI, jako jeden z liderów w dziedzinie AI, wprowadził program dotacji, mający na celu wsparcie projektów i badań w tej dziedzinie.

Ten ruch ma znaczący wpływ na kształtowanie przyszłości AI, oferując możliwości dla naukowców, innowatorów i organizacji.

Kryteria wyboru beneficjentów

Program dotacji OpenAI kładzie nacisk na kilka kluczowych aspektów przy wyborze projektów do finansowania. Priorytetem jest innowacyjność, potencjał do wprowadzania zmian oraz możliwość przyczynienia się do bezpiecznego i odpowiedzialnego rozwoju AI. Projekty, które promują otwartość i współpracę w społeczności AI, również są wysoko cenione. OpenAI stara się również wspierać projekty, które mogą przynieść korzyści społeczeństwu na szeroką skalę.

OpenAI otrzymało niemal 1000 zgłoszeń od zespołów z 113 krajów. To pokazuje, jak wiele osób i organizacji chciało pomóc kształtować przyszłość sztucznej inteligencji (AI). Chociaż było dużo więcej niż 10 zespołów, które miały świetne pomysły i kwalifikacje, specjalna komisja złożona z pracowników OpenAI i zewnętrznych ekspertów wybrała ostatecznie 10 najbardziej różnorodnych zespołów. Wybrane zespoły składały się z członków z 12 różnych krajów, a ich doświadczenie obejmowało różne dziedziny, takie jak prawo, dziennikarstwo, budowanie pokoju, uczenie maszynowe i badania nad naukami społecznymi.

Beneficjenci dotacji

W ramach programu dotacji, OpenAI wsparło różnorodne projekty i inicjatywy. Wśród beneficjentów znajdują się zarówno akademickie instytucje badawcze, startupy technologiczne, jak i organizacje non-profit. Każdy z tych podmiotów wnosi unikalny wkład w rozwój AI, czy to poprzez badania podstawowe, rozwój aplikacji praktycznych, czy prace nad etycznymi aspektami stosowania AI.

ProjektCo robią?Kto to robi?
Case Law for AI PolicyTworzą bazę przypadków związanych z AI na podstawie orzecznictwa sądowego, by lepiej zrozumieć, jak AI powinno się zachowywać.Quan Ze (Jim) Chen i zespół
Collective Dialogues for Democratic Policy DevelopmentRozwijają zasady, które odzwierciedlają to, co ludzie myślą o AI, używając rozmów grupowych.Andrew Konya i współpracownicy
Deliberation at Scale: Socially Democratic Inputs to AIPomagają małym grupom ludzi dyskutować o AI, używając rozmów wideo wspomaganych przez AI.Jorim Theuns i zespół
Democratic Fine-TuningZbierają opinie ludzi na temat wartości moralnych, by lepiej dostosować działanie AI.Joe Edelman i koledzy
Energize AI: Aligned – a Platform for AlignmentTworzą wytyczne, jak AI powinno się zachowywać, z pomocą dużej grupy ludzi.Ethan Shaotran i zespół
Generative Social ChoicePrzekształcają dużo opinii w kilka kluczowych punktów, używając matematyki i AI.Sara Fish i współpracownicy
Inclusive.AI: Engaging Underserved Populations in Democratic Decision-Making on AIPomagają grupom ludzi, które są często pomijane, w decydowaniu o AI.Yang Wang i zespół
Making AI Transparent and Accountable by RapplerPomagają ludziom rozmawiać i rozumieć trudne tematy związane z AI, online i offline.Gemma B. Mendoza i koledzy
Ubuntu-AI: A Platform for Equitable and Inclusive Model TrainingPomagają twórcom afrykańskim zyskiwać z wykorzystania ich prac przy tworzeniu AI.Ron Eglash i zespół
vTaiwan and Chatham House: Bridging the Recursive PublicUżywają specjalnej metody, by ludzie mogli wspólnie decydować o zasadach dotyczących AI.Alex Krasodomski-Jones i współpracownicy

Przyszłe perspektywy i wyzwania

Program dotacji OpenAI otwiera nowe możliwości dla rozwoju AI, ale wiąże się też z pewnymi wyzwaniami. Ważne jest, aby finansowanie było rozdzielane w sposób sprawiedliwy i transparentny. Ponadto, istotne jest monitorowanie i ocena wpływu tych projektów na społeczność AI oraz społeczeństwo w szerszym kontekście.

Wsparcie i współpraca

W trakcie programu każdy zespół otrzymał praktyczne wsparcie i wskazówki. Aby ułatwić współpracę między zespołami, zachęcano je do opisywania i dokumentowania swoich procesów w zorganizowany sposób, za pomocą „kart procesowych” i „raportów z działań”. Dzięki temu zespoły mogły szybciej rozwijać swoje projekty i łatwiej znaleźć sposoby na współpracę z innymi zespołami. Dodatkowo, OpenAI zorganizowało specjalny Dzień Demonstracji (Demo Day) we wrześniu, gdzie zespoły miały okazję zaprezentować swoje koncepcje innym zespołom, pracownikom OpenAI oraz badaczom z innych laboratoriów AI i świata akademickiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *