AI w nauce Aktualności

FunSearch od Deepmind rozwiązała wcześniej nierozwiązywalny problem matematyczny

Grafika przedstawia futurystycznego robota AI o eleganckim, złoto-beżowym wzornictwie, pracującego nad matematyczną zagadką na dużym holograficznym ekranie. Ekran wyświetla złożone równania matematyczne i trójwymiarowe kształty w złotych i beżowych tonach, odzwierciedlające problemy zestawu kapsuł i pakowania przedmiotów. Tło to nowoczesne laboratorium w ciepłych odcieniach złota i beżu, z zaawansowanymi ekranami komputerowymi i interfejsami cyfrowymi. Obraz ten podkreśla motyw innowacji naukowych napędzanych przez AI, łącząc nowoczesną technologię z ciepłą, zapraszającą paletą kolorów.

Niedawno sztuczna inteligencja (AI) dokonała znaczącego postępu w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów matematycznych. Naukowcy z Google DeepMind stworzyli system o nazwie FunSearch, który wykorzystuje duże modele językowe (LLM) do tworzenia programów komputerowych rozwiązujących problemy matematyczne. FunSearch, wykorzystując LLM, jak Codey, specjalnie dostosowanego do kodu komputerowego, zdołał rozwiązać jeden z najbardziej znanych nierozwiązanych problemów matematycznych świata.

Funkcjonowanie FunSearch

FunSearch, skrót od „searching the function space”, używa LLM Codey do tworzenia rozwiązań problemów matematycznych za pomocą programów komputerowych. System łączy te programy z „ewaluatorem”, który automatycznie klasyfikuje je według wydajności. Po milionach sugestii i wielokrotnym powtórzeniu procesu, najlepsze programy są łączone i ponownie wprowadzane do LLM. Pozwala to bowiem na ciągłe doskonalenie i ewolucję programów w kierunku odkrywania nowej wiedzy.

Przełomowe odkrycia

W ramach badań, FunSearch został przetestowany na dwóch zagadkach. Pierwsza to wyzwanie z czystej matematyki znane jako problem zestawu kapsuł. Polega on na znalezieniu największego zbioru punktów w przestrzeni, w którym żadne trzy punkty nie tworzą linii prostej. Drugi problem dotyczył optymalnego pakowania przedmiotów o różnych rozmiarach do pojemników. FunSearch znalazł lepsze podejścia do obu tych problemów, generując nowe rozwiązania, które przekraczają dotychczasowe najlepsze wyniki matematyków.

Wyzwania i perspektywy

Duże modele językowe, takie jak te używane w OpenAI’s ChatGPT czy Google’s Bard, zazwyczaj nie są znane z tworzenia nowych odkryć. Najczęściej dlatego że opierają się na recyklingu informacji z danych treningowych. Jednak badacze DeepMind próbują to zmienić. Ich poprzedni LLM, AlphaTensor, również znalazł sposób na przyspieszenie obliczeń w wielu rodzajach kodów, bijąc 50-letni rekord. Naukowcy nadal badają, jakie problemy naukowe FunSearch może rozwiązać, chociaż napotykają na znaczne wyzwania. Jest to między innymi potrzeba automatycznego weryfikowania rozwiązań, co wyklucza wiele pytań z dziedziny biologii.

Newsletter shortcode do postów

Znaczenie dla świata nauki

To odkrycie ma potencjalnie transformacyjny wpływ na podejście do informatyki i odkryć algorytmicznych. Po raz pierwszy obserwujemy, jak LLM nie tylko przejmuje kontrolę, ale zdecydowanie wspiera przesuwanie granic możliwości w algorytmach. To podejście do sztucznej inteligencji otwiera nowe horyzonty w dziedzinie nauki i technologii, umożliwiając osiąganie przełomów, które wcześniej były poza zasięgiem ludzkiego poznania.

Ten artykuł stanowi ważny krok w kierunku zrozumienia i docenienia roli, jaką sztuczna inteligencja może odegrać w przyszłości nauki. Zapewnia on nie tylko wgląd w aktualne osiągnięcia w tej dziedzinie, ale także zarysowuje potencjalne kierunki dalszych badań i rozwoju.

Przeczytaj artykuł o tym, jak Deepmind tworzy superwydajne algorytmy sortowania danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *