AI w nauce Artykuły

Antropologia Cyfrowa: wkład Dariusza Jemielniaka

Antropologia cyfrowa

W dobie cyfrowej rewolucji, zrozumienie naszej tożsamości, kultury i interakcji w świecie online staje się kluczowe. Dariusz Jemielniak, wybitny polski naukowiec, odgrywa w tym procesie znaczącą rolę, ponieważ prowadzi nas przez te fascynujące terytoria antropologii cyfrowej.

Antropologia Cyfrowa : eksploracja cyfrowego świata

Antropologia cyfrowa bada ludzkie zachowania w świecie cyfrowym. Skupia się na interakcjach i kulturach online. W dobie technologii i social mediów, społeczności online są wszechobecne. Niejednokrotnie do tych wirtualnych grup ludzie przynależą „mocniej” niż do tych w świecie realnym. Światy te z kolei wpływają na naszą tożsamość i relacje. Antropologia cyfrowa analizuje te wpływy. Bada technologie i ludzkie doświadczenia online. Dzięki temu rozumiemy, jak technologia przekształca kulturę w XXI wieku.

Dariusz Jemielniak: wkład w Antropologię Cyfrową

Dariusz Jemielniak, Wiceprezydent Polskiej Akademii Nauk i profesor Uniwersytetu Koźmińskiego. Jest nie tylko uznawany za eksperta w dziedzinie antropologii cyfrowej, ale również innowatora w podejściu do kierunku rozwoju tej dziedziny nauki. Jego metoda „Thick Big Data” została niedawno włączona do zestawu narzędzi UNESCO i Centrum LiiV, co podkreśla jej znaczenie w badaniach nad cyfrową kulturą.

UNESCO i Antropologia Cyfrowa : współpraca z Centrum LiiV

Raport pt. „New Horizons in Digital Anthropology” bada dziedzinę antropologii cyfrowej, która szybko ewoluuje i kształtuje nasze rozumienie świata cyfrowego. Publikacja dostarcza unikalnych spostrzeżeń dotyczących najnowszych innowacji w tej dziedzinie, głównych trendów i sił napędzających jej rozwój oraz istniejących barier. Raport przygląda się również, jak antropologia cyfrowa jest stosowana w różnych regionach i daje wgląd w przyszłość tej dynamicznie rozwijającej się dyscypliny. Realizacja tego raportu była możliwa dzięki partnerstwu między UNESCO a Centrum LiiV w ramach Programu Zarządzania Transformacjami Społecznymi w Sektorze Nauk Społecznych i Humanistycznych UNESCO.

Metoda „Thick Big Data” Dariusza Jemielniaka: połączenie nauki o danych z etnografią

Thick Big Data” łączy data science z etnografią. Pozwala analizować duże zbiory danych o użytkownikach online. Dariusz Jemielniak daje innym naukowcom unikalne narzędzie do wglądu w społeczności cyfrowe. Metoda „Thick Big Data”, odpowiednio zastosowana, dostarcza możliwość analizy kontekstu kulturowego oraz społecznego wszelkich grup tworzonych online. Innymi słowy, badacze rozumieją „co” i „dlaczego” się dzieje w społecznościach online. W erze danych metoda Dariusza Jemielniaka jest wyjątkowa, gdyż łączy ona podejście ilościowe z jakościowym. W rezultacie daje pełniejszy obraz cyfrowego świata ludzi.

Przyszłość Antropologii Cyfrowej

W dobie internetowej rewolucji, a może wkrótce także metaverse, antropologia cyfrowa staje się kluczem do zrozumienia ludzkich zachowań w środowisku online. Pomaga zdekodować jak technologia wpływa na naszą tożsamość, relacje i kulturę. W świecie, gdzie dane stają się najcenniejszym zasobem, metoda Thick Big Data oferuje holistyczny obraz cyfrowej rzeczywistości, wskazując kierunek dla przyszłych badań w dziedzinie antropologii cyfrowej.

Dariusz Jemielniak współtworzy również innowacyjną Wirtualną Szkołę AICampus AI.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *