Artykuły

Co nam przyniesie rok 2024 w dziedzinie AI?

Tabliczka z napisem 2024 i złote bombki na stole

Rok 2024 zapowiada się jako przełomowy w rozwoju sztucznej inteligencji (AI). Eksperci przewidują, że AI zaprezentuje nowe możliwości oraz wyzwania, które wykraczają poza technologię, obejmując kwestie prawne, etyczne i społeczne. Znaczący będzie rozwój generatywnej AI, która znajduje zastosowanie w prognozowaniu popytu, optymalizacji łańcuchów dostaw i rozwoju produktów, a także w sektorze opieki zdrowotnej.

AI w pracy w 2024

W miejscu pracy, AI stanie się kluczowym partnerem, wspierając zaawansowane analizy, zarządzanie projektami, generowanie kodu i debugowanie. Będzie to wymagało przedefiniowania tradycyjnych ról zawodowych i opracowania nowych programów szkoleniowych. Ponadto, AI w 2024 roku będzie wykorzystywana do przetwarzania i integracji różnorodnych typów danych, takich jak tekst, obraz i dźwięk, co ułatwi bardziej naturalne interakcje z użytkownikami.

AI w prawie w 2024

Kluczowym aspektem rozwoju AI w 2024 roku będzie także tworzenie prawnych regulacji dotyczących nowej technologii, ze szczególnym naciskiem na etyczne aspekty wdrażania AI, ograniczanie ryzyka i przejrzystość w działaniu. Zwraca się uwagę na wyzwania prawne związane z treściami generowanymi przez sztuczną inteligencję, takie jak dzieła sztuki, muzyka i literatura. Dodatkowo, rozwinie się kwantowa sztuczna inteligencja (quantum AI), która wykorzystuje zasady mechaniki kwantowej do analizowania i przetwarzania ogromnych zbiorów danych

Infrastruktura AI

W kontekście rozwoju infrastruktury, 2024 rok będzie rokiem poszukiwania partnerstw, szczególnie w obszarze usług chmurowych i przechowywania danych. AI staje się „nowym wyścigiem kosmicznym” między krajami, które starają się stworzyć własne modele językowe i centra doskonałości. Duże modele językowe będą coraz częściej stosowane w aplikacjach biznesowych, a developerzy będą korzystać z mikrousług AI, takich jak RAG jako usługa, co przyspieszy rozwój aplikacji biznesowych.

Wizualizacja świata pełnego systemow AI

Przewidywania Greifendera na 2024 rok

Bernd Greifeneder, CTO w Dynatrace, przewiduje siedem kluczowych trendów w AI na 2024 rok. Wśród nich znajduje się:

  • kompleksowe podejście do AI, łączące generatywną AI z innymi rodzajami i źródłami danych
  • potrzeba cyfrowych systemów odpornościowych wobec kodu generowanego przez AI
  • rozwój stanowisk CAIO (Chief Artificial Intelligence Officers), którzy będą zarządzać obszarem bezpieczeństwa i zgodności AI w organizacjach
  • obserwowalność danych stanie się kluczowa w celu zapewnienia wysokiej jakości i wiarygodności informacji
  • AI przyczyni się do zmniejszenia śladu węglowego rozwiązań chmurowych
  • sprawna inżynieria platformowa będzie kluczowa dla utrzymania ciągłości działania w biznesie
  • zespoły ds. bezpieczeństwa będą dążyć do bardziej inteligentnej analizy zagrożeń dzięki wykorzystaniu różnych rodzajów sztucznej inteligencji

Zmiany, zmiany, zmiany

Rok 2024 przyniesie zatem znaczące postępy w dziedzinie AI, zarówno w zakresie technologii, jak i regulacji prawnych, etycznych i społecznych, które będą kształtować przyszłość tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny.

Z niecierpliwością będziemy obserwować nadchodzące zmiany i na bieżąco o nich informować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *