AI i prawo Aktualności

Akt o Sztucznej Inteligencji przyjęty przez PE

Akt o Sztucznej Inteligencji przyjęty przez PE

Dnia 14 czerwca 2023 roku, Parlament Europejski, 499 głosami za, 28 przeciw i 93 wstrzymującymi się od głosu, zatwierdził swoje stanowisko negocjacyjne dotyczące proponowanego Aktu o Sztucznej Inteligencji. W ramach tej decyzji Parlament przeprowadził również rewizję listy potencjalnie inwazyjnych i dyskryminacyjnych zastosowań systemów AI. Systemy te docelowo miałyby być zakazane przez Akt o Sztucznej Inteligencji.

Akt o Sztucznej Inteligencji – jakich systemów AI zakaże?

Według przyjętego stanowiska, na czarnej liście znalazły się systemy identyfikacji biometrycznej działające w czasie rzeczywistym w przestrzeniach publicznych. Ponadto niedziałające w czasie rzeczywistym systemy następczej identyfikacji biometrycznej Akt także określa jako niedozwolone. Wyjątek stanowią systemy wykorzystywane przez służby porządkowe w celu ścigania poważnych przestępstw (używane tylko po uzyskaniu autoryzacji sądowej).

Zrewidowana lista obejmuje również systemy kategoryzacji biometrycznej, które używają wrażliwych cech, takich jak płeć, rasa, etniczność, obywatelstwo, religia, czy orientacja polityczna. Zakazy dotyczą też systemów tzw. predykcji kryminalnej czyli przewidywania prawdopodobieństwa popełnienia przez daną osobę przestępstwa w przyszłości.

Dodatkowo, nowe regulacje mają zablokować możliwość stosowania systemów rozpoznawania emocji. Wreszcie, Akt o Sztucznej Inteligencji ogranicza możliwość pobierania danych biometrycznych z mediów społecznościowych lub nagrań z kamer monitoringu w celu tworzenia baz danych do rozpoznawania twarzy. Parlament Europejski uznał bowiem, że stanowi to naruszenie praw człowieka i prawa do prywatności.

Czy to już ostateczna wersja Aktu?

Tekst, który zatwierdził Parlament Europejski, nie jest jeszcze wersją ostateczną Aktu. Stanowi jednak ważny krok w kierunku ukształtowania jej finalnej postaci. Następne etapy będą obejmowały negocjacje Parlamentu z Radą UE i Komisją Europejską w ramach procesu trilogów. Ten proces ma na celu wypracowanie wstępnego porozumienia dotyczącego propozycji legislacyjnej, które będzie akceptowalne dla obu organów legislacyjnych. Komisja pełni w nim rolę mediatora, wspierając porozumienie pomiędzy organami UE. Tymczasowe porozumienie musi następnie przyjąć każda z instytucji, zgodnie z ich formalnymi procedurami.

W dobie cyfryzacji, gdzie sztuczna inteligencja odgrywa coraz ważniejszą rolę w naszym życiu, decyzje takie jak ta mają ogromne znaczenie. Końcowa wersja Aktu o Sztucznej Inteligencji wpłynie na to, jak technologie AI będą stosowane i regulowane na terenie całej Unii Europejskiej.

Więcej na temat Aktu o Sztucznej Inteligencji i proponowanych w nim rozwiązań dotyczących AI przeczytasz tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *