AI i prawo Artykuły

AI w służbie publicznej: możliwości i wyzwania dla Agencji Rządowych

plan dla agencji rządowych na wprowadzenie generatywnej sztucznej inteligencji

Artykuł McKinsey z grudnia 2023 roku rzuca światło na dynamicznie rozwijającą się dziedzinę sztucznej inteligencji generatywnej (genAI) i jej potencjalne zastosowania w sektorze publicznym.

Generatywna AI, której wartość ekonomiczna szacowana jest już na biliony dolarów rocznie, oferuje rządom unikalne możliwości wpływu na rozwój gospodarczy narodów. Jednak agencje rządowe stają przed wyzwaniami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, brakiem przejrzystości i potencjalnymi błędami generowanymi przez AI.

Jak agencje rządowe mogą adresować potencjalne ryzyka genAI?

Agencje rządowe muszą zmierzyć się z ryzykami, które niesie ze sobą genAI, takimi jak nieprzewidywalność, niedokładność i uprzedzenia. Są to zagrożenia odmienne od tych, z jakimi boryka się sektor prywatny, w tym możliwość wykorzystania AI do rozpowszechniania propagandy politycznej czy naruszania bezpieczeństwa narodowego. Rządy różnych krajów, w tym USA, Australia i Chiny, podejmują inicjatywy mające na celu stworzenie ram regulacyjnych i polityk dotyczących AI, w tym genAI​​.

Jak sektor publiczny może zacząć transformować swoją dostawę usług?

Agencje rządowe, jako kluczowi dostawcy usług publicznych, mogą wykorzystać genAI do usprawnienia swoich działań. Do tego celu McKinsey proponuje model „4C”:
Content summarization and synthesis, Coding and software, Customer engagement, Content generation obejmujące cztery kategorie: streszczanie i syntezowanie treści, kodowanie i oprogramowanie, angażowanie klientów oraz generowanie treści. Przykłady zastosowań obejmują rozwój aplikacji do podsumowywania tekstu, wykorzystanie AI do pisania kodu, chatboty obsługujące klientów oraz generowanie różnorodnych treści, takich jak e-maile czy posty w mediach społecznościowych.

Czy rządy powinny rozwijać narodowe modele podstawowe genAI?

Chociaż niektóre rządy mogą dążyć do rozwoju własnych modeli genAI, jest to przedsięwzięcie wymagające znaczących inwestycji czasu i zasobów. Bariery obejmują dostępność talentów, moc obliczeniową oraz doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem. Obecnie większość prac nad modelami genAI prowadzą duże prywatne firmy technologiczne i inicjatywy open-source, co sprawia, że organizacje rządowe często wolą współpracować z globalnymi dostawcami modeli językowych i dostosować je do swoich potrzeb. Przykładem takiego działania jest współpraca rządów Islandii i Finlandii z globalnymi dostawcami dużych modeli językowych (LLM), które dostosowują modele do swoich unikalnych wymagań, dodając własne dane.​

Plan działania dla agencji publicznych:

Dla agencji publicznych, które dopiero zaczynają przygodę z genAI, McKinsey proponuje ośmiostopniowy plan działania.

Obejmuje on następujące kroki:

  1. Określenie postawy wobec ryzyka: Agencje powinny zidentyfikować swoje granice tolerancji ryzyka i opracować plany na ich ograniczenie, łącznie z wewnętrznymi politykami, wytycznymi i sesjami świadomościowymi.
  2. Identyfikacja i priorytetyzacja przypadków użycia: Nie wszystkie zadania wymagają technologii genAI. Należy rozwinąć listę potencjalnych zastosowań, a następnie ustalić ich priorytety według potencjalnego wpływu i wykonalności.
  3. Wybór odpowiedniego modelu i uaktualnienie infrastruktury technicznej: Większość agencji rozpoczyna od modelu LLM dostępnego na rynku, dostosowując go do swoich danych i systemów.
  4. Zapewnienie odpowiednich umiejętności i ról: Wymagane są nowe role zawodowe, takie jak „Szef AI”, inżynierowie AI, etycy AI czy inżynierowie promptów.
  5. Wspólny rozwój aplikacji z użytkownikami końcowymi: Wczesne zaangażowanie użytkowników końcowych jest kluczowe dla edukacji o prywatności, bezpieczeństwie oraz dla zbierania opinii mających na celu poprawę dokładności i wydajności odpowiedzi LLM.
  6. Utrzymanie człowieka w pętli: Do czasu dojrzewania technologii genAI i ustanowienia egzekwowalnych regulacji zaleca się, aby to ludzie nadzorowali AI.
  7. Zaprojektowanie kompleksowego planu komunikacji: Ważne jest, aby w wszelkich działaniach komunikacyjnych umieszczać stosowne zastrzeżenia, wyjaśniające ograniczenia przypadków użycia genAI.
  8. Rozpoczęcie od małych projektów i ich skalowanie: Badania pokazują, że zarządzanie danymi stanowi jedno z głównych przeszkód w skalowaniu przypadków użycia AI. W artykule McKinsey zidentyfikowano siedem działań, które liderzy danych powinni rozważyć, przechodząc od eksperymentów do skalowania​​.

Ten plan ma na celu pomoc agencjom publicznym w nawigacji przez skomplikowany krajobraz genAI, minimalizując ryzyko i maksymalizując potencjalne korzyści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *