AI w nauce Artykuły

AI przewidzi nawet śmierć

Ludzie na pogrzebie siedzą obok trumny

Duńscy naukowcy z Technical University of Denmark (DTU) opracowali nowy model AI. Wykorzystali w tym celu dane zdrowotne i zawodowe 6 milionów osób z Danii. Znany jako „life2vec”, ten system sztucznej inteligencji został wyszkolony na podstawie informacji o edukacji, wizytach u lekarzy i w szpitalach, diagnozach, dochodach oraz zawodach uczestników​​. Zadaniem systemu było odgadnięcie, kiedy nastąpi śmierć każdego z uczestników.

W jaki sposób sztuczna inteligencja przewiduje śmierć?

Model ten, podobnie jak popularne aplikacje AI, takie jak ChatGPT, wykorzystuje transformacyjne modele AI do analizy „sekwencji życia”, czyli serii wydarzeń w życiu człowieka​​. Obejmuje to szczegółową analizę danych zdrowotnych, zawodowych i ekonomicznych. W rezultacie, life2vec okazał się o 11% dokładniejszy w przewidywaniu śmierci w porównaniu z innymi istniejącymi modelami AI oraz metodami stosowanymi przez firmy ubezpieczeniowe​​​​.

Zastosowanie AI w przewidywaniu daty śmierci opiera się na analizie trybu życia i historii zdrowotnej pacjentów​​​​. To nowatorskie podejście umożliwia lepsze zrozumienie i potencjalnie przewidywanie nie tylko śmierci, ale również innych znaczących wydarzeń życiowych.

Wyzwania etyczne

Istnieją jednak etyczne wyzwania związane z wykorzystaniem tego modelu. Eksperci z DTU podkreślają, że mimo fascynujących możliwości, modelu tego nie powinny wykorzystywać firmy ubezpieczeniowe. Niesie to bowiem potencjalne zagrożenia etyczne. Wskazują także na konieczność ochrony wrażliwych danych, prywatności oraz ryzyko wprowadzenia uprzedzeń do danych​​​​.

Konsekwencje

Rozważając znaczenie i przyszłość AI w kontekście przewidywania śmierci, istotne jest zastanowienie się nad długoterminowymi konsekwencjami takich technologii. Możliwość przewidywania śmierci przez AI może prowadzić do głębokich zmian. Zmiany te mogłyby objąć między innymi podejście do planowania osobistego i zawodowego, zdrowia publicznego oraz polityki społecznej. Wykorzystanie tych danych może pomóc w lepszym zrozumieniu czynników wpływających na długość życia i zdrowie. Ponadto umożliwić także skuteczniejsze interwencje medyczne i społeczne. Jednak równie ważne jest, aby te technologie były stosowane z należytym poszanowaniem prawa do prywatności i równości dostępu do opieki zdrowotnej. W przyszłości, odpowiedzialne i etyczne wykorzystanie AI w przewidywaniu śmierci może być kluczowe w kształtowaniu zdrowszego i bardziej świadomego społeczeństwa.

O innych zastosowaniach sztucznej inteligencji w nauce przeczytasz tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *