AI w cyberbezpieczeństwie AI w IT Artykuły

AI i cyberbezpieczeństwo – AI wzmocni obronę sieci?

System do zarządzania cyberbezpieczenstwem

W odpowiedzi na bezprecedensowe wyzwania, pojawiły się narzędzia oparte na sztucznej inteligencji (AI), aby pomóc zespołom odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo informacji zmniejszyć ryzyko naruszeń.

AI i uczenie maszynowe (ML) stały się kluczowymi technologiami w bezpieczeństwie informacji. Są bowiem w stanie szybko analizować miliony zdarzeń i identyfikować wiele różnych typów zagrożeń. Od złośliwego oprogramowania wykorzystującego luki zero-day do identyfikacji ryzykownych zachowań, które mogą prowadzić do ataku phishingowego lub pobrania złośliwego kodu.

Wielkość obszaru ataku w cyberprzestrzeni

Pole ataku w przedsiębiorstwie jest ogromne i ciągle rośnie oraz ewoluuje. W zależności od rozmiaru firmy, może istnieć kilka miliardów sygnałów zmiennych w czasie. Wszystkie te zmienne muszą być analizowane, aby precyzyjnie obliczyć ryzyko.

W efekcie, analiza i poprawa postawy w kwestii cyberbezpieczeństwa przestają być problemem na skalę ludzką.

Sztuczna Inteligencja a analiza danych

Niestety, AI to obecnie bardzo popularne, często nadużywane hasło. Podobnie jak big data, chmura, IoT i każde inne „następne wielkie rzeczy”. Zatem coraz więcej firm szuka sposobów na wskoczenie na wóz AI. Warto wiedzieć, ze wiele oferowanych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa opiera sie na tzw. analizie danych a nie na sztucznej inteligencji.

W kwestii cyberbezpieczeństwa rozróżnienie pomiędzy AI a analizą danych jest kluczowe:

 • Systemy AI są iteracyjne i dynamiczne. Stają się mądrzejsze, im więcej danych analizują, „uczą się” na podstawie doświadczeń i stają się coraz bardziej zdolne i autonomiczne.
 • Analiza danych (DA) to statyczny proces, który bada duże zestawy danych. Następnie wyciąga wnioski na temat informacji, które zawierają za pomocą specjalistycznych systemów i oprogramowania.

Podstawy AI

AI odnosi się do technologii, które mogą rozumieć, uczyć się i działać na podstawie zdobytej i pochodnej informacji. Dziś AI działa na trzy sposoby:

 1. Inteligencja wspomagana, powszechnie dostępna dzisiaj, poprawia to, co ludzie i organizacje już robią.
 2. Inteligencja rozszerzona, pojawiająca się dzisiaj, umożliwia ludziom i organizacjom robienie rzeczy, których inaczej nie mogliby zrobić.
 3. Inteligencja autonomiczna, rozwijana na przyszłość, obejmuje maszyny działające samodzielnie.

Zastosowanie AI do cyberbezpieczeństwa – wyzwania

AI, przynajmniej w założeniu, ma służyć do rozwiązywania niektórych z naszych najtrudniejszych problemów, a cyberbezpieczeństwo na pewno do nich należy.

Cyberbezpieczeństwo stawia przed AI unikalne wyzwania takie jak:

 • Ogromna powierzchnia ataku
 • Dziesiątki czy setki tysięcy urządzeń na organizację
 • Setki wektorów ataku
 • Masy danych do przeanalizowania
System cyberbezpieczenstwa na ekranie komputera

Jak AI może wzmocnić cyberbezpieczeństwo?

AI może pomoc zespołom ludzkim wskoczyć na nowy poziom w różnych kategoriach cyberbezpieczeństwa, w tym:

 1. Inwentaryzacja zasobów IT. Zdobywanie kompletnego, dokładnego inwentarza wszystkich urządzeń, użytkowników i aplikacji mających dostęp do systemów informatycznych.
 2. Ekspozycja na zagrożenia. Hakerzy podążają za trendami tak samo jak wszyscy inni. Co jest aktualnie popularne wśród hakerów, regularnie się zmienia. Systemy cyberbezpieczeństwa oparte na AI mogą dostarczać najnowsze informacje o globalnych zagrożeniach i zagrożeniach specyficznych dla branży, aby pomóc podejmować kluczowe decyzje o priorytetach.
 3. Efektywność kontroli. Ważne jest zrozumienie wpływu różnych narzędzi bezpieczeństwa i procesów bezpieczeństwa, które zastosowano, aby utrzymać silną postawę w kwestii bezpieczeństwa. AI może pomóc zrozumieć, gdzie Twój program bezpieczeństwa informacji ma mocne strony, a gdzie ma luki.
 4. Prognozowanie ryzyka naruszenia. Uwzględniając inwentaryzację zasobów IT, ekspozycję na zagrożenia i efektywność kontroli, systemy oparte na AI mogą przewidywać, jak i gdzie najprawdopodobniej system zostanie naruszony, abyś mógł planować alokację zasobów i narzędzi do obszarów słabości. Preskryptywne wskazówki wynikające z analizy AI mogą pomóc Ci konfigurować i poprawiać kontrole i procesy, aby najskuteczniej poprawić odporność Twojej organizacji na cyberatak.
 5. Reakcja na incydenty. Systemy zasilane przez AI mogą dostarczyć ulepszony kontekst do priorytetyzacji i reagowania na alarmy bezpieczeństwa, szybkiego reagowania na incydenty oraz wykrywania głównych przyczyn. Wszystko to w celu zmniejszenia podatności i uniknięcia przyszłych problemów.
 6. Zrozumienie działań podejmowanych w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa. Kluczowym elementem wykorzystania AI do zwiększenia zespołów bezpieczeństwa informacji jest zrozumienie potrzeby rekomendacji i analiz. Jest to ważne dla uzyskania poparcia od interesariuszy, dla zrozumienia wpływu różnych programów na bezpieczeństwo informacji, oraz dla raportowania istotnych informacji wszystkim zainteresowanym stronam, w tym użytkownikom końcowym, operatorom bezpieczeństwa, audytorom, CEO i zarządowi.

Wykorzystanie AI przez przeciwników

AI i ML mogą być wykorzystane przez profesjonalistów IT do egzekwowania dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa. Tak samo jednak atakujący sponsorowani przez państwa, przestępcze cyber-gangi i hakerów ideologicznych mogą zastosować te same techniki AI do pokonania obron i uniknięcia wykrycia.

FAQ

Czym różni się AI od analizy danych?

Systemy AI są iteracyjne i dynamiczne. Stają się mądrzejsze, im więcej danych analizują. Analiza danych to statyczny proces, który bada duże zestawy danych, aby wyciągać wnioski.

Jakie są główne sposoby działania AI?

Dzisiaj AI działa na trzy sposoby: Inteligencja wspomagana, Inteligencja rozszerzona, Inteligencja autonomiczna.

Jakie są główne wyzwania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa?

Główne wyzwania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa to: ogromna powierzchnia ataku, dziesiątki lub setki tysięcy urządzeń na organizację, setki wektorów ataku, masy danych do przeanalizowania

Jak AI może pomóc w cyberbezpieczeństwie?

AI może identyfikować i priorytetyzować ryzyko, natychmiast wykrywać wszelkie złośliwe oprogramowanie w sieci, prowadzić reakcje na incydenty i wykrywać wtargnięcia, zanim się rozpoczną.

Jakie są główne obszary cyberbezpieczeństwa, które AI może ulepszyć?

AI może pomoc zespołom ludzkim wskoczyć na nowy poziom w różnych kategoriach cyberbezpieczeństwa: inwentaryzacja zasobów IT, ekspozycja na zagrożenia, efektywność kontroli, prognozowanie ryzyka naruszenia, reakcja na incydenty, zrozumienie działań podejmowanych w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *