AI w biznesie Artykuły

Znajomość AI zapewnia wyższą płacę

Pracownicy siedza przy biurkach i dyskutuja

Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w różnych sektorach gospodarki, co ma bezpośredni wpływ na rynek pracy i wynagrodzenia. Według raportu PwC, sektory najbardziej podatne na działanie SI, takie jak usługi finansowe, notują znacznie wyższy wzrost wydajności pracy. Pracownicy posiadający umiejętności z zakresu AI mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia. Nawet o 25% wyższe niż ich koledzy bez tych kompetencji.

Wzrost liczby ofert pracy związanych z AI

Liczba ogłoszeń o pracę wymagających umiejętności specjalistycznych w zakresie sztucznej inteligencji dynamicznie rośnie. W 2012 roku na jedno takie ogłoszenie przypadało siedem ofert pracy, podczas gdy obecnie liczba ta wzrosła kilkukrotnie. Od 2016 roku liczba ofert pracy związanych z SI rośnie 3,5 razy szybciej niż całkowity wolumen ogłoszeń na rynku pracy.

Zmiany umiejętności w zawodach związanych z AI

Umiejętności poszukiwane przez pracodawców w zawodach bardziej podatnych na działanie sztucznej inteligencji zmieniają się o 25% szybciej niż w branżach mniej podatnych na jej wpływ. Sektory takie jak usługi finansowe, technologie informacyjne i usługi profesjonalne odnotowują prawie pięciokrotnie wyższy wzrost wydajności pracy niż branże mniej podatne na działanie SI.

Premie płacowe dla specjalistów AI

Stanowiska wymagające umiejętności z zakresu SI są na niektórych rynkach premiowane wyższymi płacami. W USA premie te sięgają średnio do 25%, a w Wielkiej Brytanii do 14%. Skala premii różni się w zależności od branży i kraju. W USA wynagrodzenia dla specjalistów AI mogą być znacząco wyższe. Mówimy tu odpowiednio o 18% dla księgowych, 33% dla analityków finansowych, 43% dla menedżerów sprzedaży i marketingu. Ponadto aż 49% podwyżka dotyczy prawników obeznanych z AI. W Wielkiej Brytanii premie wynoszą 27% dla prawników, 14% dla menedżerów sprzedaży i marketingu. Natomiast 34% dla analityków systemowych oraz 58% dla inżynierów i administratorów baz danych.

Sektory o najszybszym wzroście ról związanych z AI

Największy wzrost udziału ról wymagających umiejętności z zakresu SI odnotowuje się w sektorach pracy opartych na wiedzy. Sektory takie jak usługi finansowe, usługi profesjonalne oraz informacja i komunikacja zauważają znacznie wyższy udział stanowisk wymagających umiejętności AI w porównaniu z innymi branżami.

Przyszłość rynku pracy a sztuczna inteligencja

Z raportu wynika, że 69% prezesów firm oczekuje, że sztuczna inteligencja będzie wymagać nowych umiejętności od ich pracowników. Wśród firm, które już wdrożyły AI, odsetek ten wzrasta do 87%. Wprowadzenie AI do przedsiębiorstw oznacza konieczność adaptacji i rozwijania nowych kompetencji przez pracowników, co otwiera nowe możliwości kariery dla specjalistów w tej dziedzinie.

Podsumowanie

Sztuczna inteligencja staje się kluczowym elementem nowoczesnej gospodarki, wpływając na wydajność pracy oraz wynagrodzenia. Specjaliści posiadający umiejętności z zakresu AI mogą liczyć na atrakcyjne oferty pracy i wyższe wynagrodzenia. Zmiany na rynku pracy związane z AI wymagają od pracowników nieustannego podnoszenia kwalifikacji, co jest zarówno wyzwaniem, jak i szansą na rozwój zawodowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *