AI w medycynie Aktualności

Rewolucyjne narzędzie AI do klasyfikacji guzów mózgu

Zdjecie tomografii mozgu

Naukowcy z Australian National University (ANU) opracowali nowatorskie narzędzie AI, DEPLOY, które z rewolucyjną dokładnością klasyfikuje guzy mózgu na podstawie obrazów mikroskopowych tkanki nowotworowej. Narzędzie to oferuje szybszą i bardziej dostępną alternatywę dla profilowania opartego na metylacji DNA.

Odkrycie w diagnozowaniu guzów mózgu

DEPLOY to narzędzie sztucznej inteligencji, które z 95-procentową dokładnością jest w stanie sklasyfikować guzy mózgu do 10 głównych podtypów. Dzięki analizie mikroskopowych obrazów tkanki, DEPLOY stanowi znacznie szybszą i łatwiej dostępną alternatywę. Zwłaszcza w porównaniu do standardowego profilowania opartego na metylacji DNA. Aktualny złoty standard identyfikacji różnych rodzajów guzów mózgu jest czasochłonny i często niedostępny w większości szpitali na świecie.

Przełom w leczeniu i diagnostyce

Opracowany we współpracy z ekspertami z National Cancer Institute w USA, DEPLOY przewiduje metylację DNA i następnie klasyfikuje guzy mózgu. Model został przeszkolony i zweryfikowany na dużych zbiorach danych, które obejmują około 4000 pacjentów z USA i Europy. DEPLOY osiągnął niezwykłą dokładność na poziomie 95%. Natomiast w przypadku 309 szczególnie trudnych do zaklasyfikowania próbek, zapewnił diagnozę bardziej istotną klinicznie niż początkowe wyniki dostarczone przez patologów.

Potencjalne zastosowania w przyszłości

Naukowcy wierzą, że DEPLOY mógłby w przyszłości być stosowany również do klasyfikacji innych rodzajów nowotworów. Widzimy potencjalną przyszłą rolę DEPLOY jako narzędzia uzupełniającego, poprawiającego początkowe diagnozy patologów lub nawet skłaniającego do ponownej oceny w przypadku rozbieżności.

Publikacja zespołu ukazała się w renomowanym czasopiśmie Nature Medicine. Natychmiast rzucając nowe światło na możliwości zastosowania głębokiego uczenia w diagnozowaniu nowotworów OUN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *