AI w przemyśle Artykuły

Polska liderem w Europie w zakresie sztucznej inteligencji

Polska jest jednym z liderów w Europie w zakresie sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja (AI) to nie tylko technologia, ale także szansa na poprawę jakości i efektywności produktów i usług, na tworzenie nowych rozwiązań i możliwości, na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności, na rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych. Europa jest kontynentem, który stawia na rozwój i wdrażanie AI w różnych sektorach i obszarach. Jak wygląda europejski rynek AI i jakie są jego mocne i słabe strony? Na te pytania odpowiada raport “Unlocking Europe’s AI Potential”, który został przygotowany na zlecenie Amazon Web Services (AWS)

Co to jest raport “Unlocking Europe’s AI Potential”?

Raport “Unlocking Europe’s AI Potential” to badanie, które bada postępy i korzyści związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji (AI) w Europie. Raport został przygotowany przez firmę Strand Partners na zlecenie Amazon Web Services (AWS), która jest globalnym liderem w dostarczaniu usług chmurowych i rozwiązań AI. Jest on oparty na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 10 tysięcy obywateli i przedsiębiorców z 27 krajów Unii Europejskiej, a także na analizie danych i raportów z różnych źródeł.

Raport pokazuje, że AI ma ogromny potencjał dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa w Europie. Zauważa, że zwiększone tempo wdrażania zaawansowanych technologii cyfrowych, w szczególności AI, może odblokować 2,9 biliona euro dla europejskiej gospodarki do 2030 roku. To oznacza, że AI może przyczynić się do wzrostu PKB, zwiększenia zatrudnienia, poprawy konkurencyjności i innowacyjności, a także do redukcji kosztów i emisji.

Raport podkreśla również, że AI może wpłynąć pozytywnie na rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych w sektorach takich jak opieka zdrowotna, edukacja, transport, rolnictwo czy bezpieczeństwo. Dokument przytacza przykłady europejskich firm, organizacji i instytucji, które wykorzystują AI do tworzenia rozwiązań, które pomagają ludziom i planetie. Na przykład, firma Babylon Health, która oferuje usługi telemedyczne oparte na AI, która pomaga milionom pacjentów w dostępie do opieki zdrowotnej. Albo firma Too Good To Go, która wykorzystuje AI do zapobiegania marnowaniu żywności i ochrony środowiska.

Wyzwania i bariery związane z AI

Raport wskazuje również na to, że Europa musi stawić czoła wielu wyzwaniom i barierom związanym z AI, jeśli chce w pełni wykorzystać jej możliwości i korzyści. Jednym z największych problemów jest niedostatek kompetencji cyfrowych i brak wyboru między dostawcami. Czytamy, że 48 proc. europejskich przedsiębiorców uważa, że pracownikom brakuje podstawowych umiejętności cyfrowych, takich jak tworzenie kopii zapasowych danych, korzystanie z dokumentów lub arkuszy kalkulacyjnych. Co gorsze, jedynie 23 proc. przedstawicieli firm w Europie uważa, że znalezienie nowych pracowników, którzy posiadają niezbędne umiejętności cyfrowe nie jest trudne.

Innymi wyzwaniami i barierami są: brak świadomości i zaufania do AI, brak dostępu do danych i infrastruktury, brak finansowania i wsparcia dla firm i instytucji zajmujących się AI, brak regulacji i standardów etycznych i prawnych dotyczących AI, brak współpracy i komunikacji między różnymi podmiotami i sektorami związanymi z AI. Raport podkreśla, że Europa musi podjąć działania, aby przezwyciężyć te wyzwania i bariery, takie jak: rozwój i aktualizacja programów edukacyjnych i szkoleniowych, stworzenie systemu wsparcia i zachęt dla firm i instytucji zajmujących się AI, poprawa jakości i dostępności danych i infrastruktury, opracowanie i wdrożenie regulacji i standardów etycznych i prawnych dotyczących AI, zwiększenie współpracy i komunikacji między różnymi podmiotami i sektorami związanymi z AI.

Jak Polska przedstawia się w tym raporcie na tle Europy?

Raport “Unlocking Europe’s AI Potential” pokazuje, że Polska jest jednym z liderów w Europie w zakresie sztucznej inteligencji. Polska wyróżnia się pod wieloma względami, takimi jak:

•  Liczba ekspertów i firm zajmujących się AI. Według raportu, w Polsce pracuje około 15 tysięcy specjalistów AI, co stanowi 40 proc. wszystkich specjalistów AI w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Polska zajmuje również 7. miejsce w Unii Europejskiej pod tym względem. Raport wyróżnia ponad 300 polskich firm, które oferują rozwiązania oparte na AI, z czego ponad 200 to startupy. Polskie firmy AI działają w różnych branżach, takich jak finanse, medycyna, edukacja, e-commerce, transport czy energetyka.

•  Korzyści z wdrażania AI. Polskie firmy już zarabiają na AI i to więcej niż inni w Unii. Według raportu, 94 proc. firm w Polsce, które wdrożyły sztuczną inteligencję osiągnęło wzrost przychodów. Ponadto, 88 proc. firm wskazało na poprawę innowacyjności, a 81 proc. stwierdziło, że sztuczna inteligencja usprawniła procesy biznesowe. Wszystkie te wskaźniki są wyraźnie wyższe niż średnia europejska, która nie przekracza 75 proc. w każdym z badanych wskaźników.

•  Potencjał rozwoju i innowacji. Polska ma duży potencjał do dalszego rozwoju i innowacji w dziedzinie AI. Polska dysponuje silnym zapleczem naukowym i edukacyjnym, które kształci wysoko wykwalifikowanych i kreatywnych specjalistów AI. Polska ma również korzystne warunki prawne i podatkowe dla działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Polska jest również częścią europejskiej i globalnej współpracy i sieci w dziedzinie AI, co pozwala na wymianę wiedzy, doświadczeń i zasobów.

Koniecznie sprawdź listę 23 najbardziej wpływowych Polaków w AI, według rankingu opublikowanego przez miesięcznik „My Company Polska” Polska elita AI: 23 osoby kształtujące przyszłość sztucznej inteligencji

Podsumowanie

Raport “Unlocking Europe’s AI Potential” pokazuje, że Polska jest krajem, który jest na czołówce europejskiej w zakresie sztucznej inteligencji. Nasz kraj ma wiele firm, ekspertów i innowacji w dziedzinie AI, które przynoszą korzyści dla gospodarki i społeczeństwa. Dodatkowo ma również duży potencjał do dalszego rozwoju i innowacji w dziedzinie AI, który może odblokować 576 miliardów złotych dla polskiej gospodarki do 2030 roku. Jednak Polska musi również stawić czoła wielu wyzwaniom i barierom związanym z AI, takim jak niedostatek kompetencji cyfrowych, brak dostępu do danych i infrastruktury, brak finansowania i wsparcia, brak regulacji i standardów, brak współpracy i komunikacji. Należy więc podjąć działania, aby przezwyciężyć te wyzwania i bariery, aby w pełni wykorzystać możliwości i korzyści płynące z AI.

O tym, że Polacy są bardzo podzieleni w kwestii zaufania do AI i ich otwartości na nowe technologie przeczytasz w tym artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *