AI w nauce Aktualności

PLLuM – powstanie polski LLM

Futurystyczny mózg AI lub sieć neuronowa, umiejscowiona na tle cyfrowego krajobrazu i zintegrowana z kolorami flagi Polski, bielą i czerwienią.

PLLuM, czyli Polish Large Language Universal Model ma stanowić polską odpowiedź na globalne modele językowe takie jak ChatGPT. Celem projektu jest stworzenie modelu, który będzie w pełni dostosowany do polskiego języka i kultury. W założeniu ma również wyróżniać się na tle międzynarodowych odpowiedników.

Polska inicjatywa w AI

Za stworzenie PLLuM odpowiadać będzie kilka czołowych polskich jednostek naukowych, w tym Politechnika Wrocławska, NASK, OPI PIB, Instytutu Podstaw Informatyki PAN, Uniwersytet Łódzki oraz Instytut Slawistyki PAN. Inicjatywa ta koncentruje się na opracowaniu modelu, który będzie efektywnie pracował z językiem polskim. Twórcy projektu zamierzają skupić się przede wszystkim na tym, by polski LLM nie powielał luk istniejących w globalnych modelach.

Znaczenie języka polskiego

Jednym z głównych założeń PLLuM jest skupienie na języku polskim, który do tej pory był niedostatecznie reprezentowany w międzynarodowych modelach językowych. Twórcy PLLuM zauważają, że modele takie jak ChatGPT, choć zaawansowane, często popełniają błędy w polskich tekstach, zwłaszcza w kontekście kultury i historii. Drugim ważnym obszarem będzie zatem „nakarmienie” modelu dużą ilością informacji z rodzimego podwórka.

Rola i zastosowanie PLLuM

PLLuM ma służyć nie tylko w obszarze nauki i biznesu, ale również być pomocny dla zwykłych obywateli. Zaangażowani w projekt naukowcy liczą na to, iż model ułatwi dostęp do usług publicznych i stanie sie kolejną bronią do walki z cyfrowym wykluczeniem. Twórcy projektu kładą duży nacisk na aspekty społeczne i edukacyjne.

Infrastruktura i zasoby

Kluczową rolę w tworzeniu infrastruktury dla PLLuM odgrywa Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe. Inwestycje w sprzęt i zasoby, w tym karty graficzne i pamięć, są niezbędne do efektywnego trenowania modelu.

Etyka i przejrzystość

PLLuM ma być rozwijany zgodnie z zasadami etycznej i odpowiedzialnej sztucznej inteligencji, z naciskiem na reprezentatywność, przejrzystość i sprawiedliwość danych. Jest to szczególnie ważne w kontekście ważnego nurtu obecnego w dyskusjach o sztucznej inteligencji czyli XAI.

Implikacje

PLLuM to szansa na umocnienie pozycji Polski na mapie globalnych innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji. Skupienie na języku polskim w kontekście AI otwiera nowe perspektywy dla rozwoju narzędzi komunikacyjnych i analizy danych. Te z kolei mogą być kluczowe zarówno dla biznesu, jak i codziennego życia obywateli. Stworzenie modelu, który lepiej rozumie lokalny kontekst i specyfikę, może znacząco wpłynąć na jakość interakcji między maszyną a człowiekiem. Co ważne, PLLuM może stać się inspiracją dla innych krajów, aby inwestować w rozwój narzędzi AI dostosowanych do własnych języków i kultur.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *