Artykuły Narzędzia AI Tekstowe

Nowy rodzaj publikacji dzięki AI

User needs 2.0

User Needs 2.0 to model strategii tworzenia treści mający na celu lepsze zaspokojenie potrzeb odbiorców w branży informacyjnej i wydawniczej. Podstawową zasadą tego podejścia jest budowanie silnej więzi z publicznością, więzi opartej na zaufaniu i wartości. Można to osiągnąć, gdy redakcja znajduje swoje dopasowanie produkt-rynek, a wyniki jej pracy zaspokajają potrzeby użytkowników w sposób strategiczny, konsekwentny i kreatywny​.

Model ten opisuje różne „potrzeby użytkowników”, jakie ludzie mają, kiedy konsumują wiadomości:

  • Aktualizuj mnie
  • Zachowaj moje zaangażowanie
  • Daj mi perspektywę
  • Edukuj mnie
  • Pokaż punkty widzenia
  • Zainspiruj mnie​

Wersja 2.0 modelu dodaje dwie nowe potrzeby użytkowników:

  • Pomóż mi
  • Połącz mnie​.

Podstawowe potrzeby użytkowników konsumujących treści w internecie: Wiedza, zrozumienie, emocje, działanie.

Źródło: https://smartocto.com/

Celem „User Needs 2.0”, jako części projektu „News, Needs, Notifications”, było podkreślenie wartości potrzeb użytkowników dla wzrostu czytelnictwa mediów publikujących online, udowodnienie, jak potrzeby użytkowników zwiększają strategię treści cyfrowych redakcji, i ułatwienie wysiłkom dziennikarzy w celu skuteczniejszego angażowania się z ich publicznością​. Został opracowany system powiadomień, który rozpoznaje potrzeby użytkowników i dostarcza odpowiednie powiadomienia, pomagając tym samym twórcom treści lepiej dostosować swoją pracę do zidentyfikowanych potrzeb użytkowników​​.

Ten model został stworzony przez BBC World Service, a teraz jest promowany przez ekspertów branżowych, takich jak Dmitry Shishkin. Dmitry był kluczową postacią w tworzeniu i wdrażaniu „User Needs 2.0” w BBC World Service, a teraz pomaga innym wydawcom w zrozumieniu i wdrażaniu tego modelu w ich własnych strategiach treściowych.

Na rynku istnieją już narzędzia, które mogą Ci pomóc w wykorzystaniu tej strategii? Na przykład, projekt „News, Needs, Notifications” skupia się na integracji modelu „User Needs 2.0” z systemem powiadomień. Tworząc system, eksperci, w tym Dmitry Shishkin, stworzyli narzędzie, które pomaga wydawcom wybrać odpowiednie podejście do potrzeb użytkowników dla każdej sytuacji. Wykorzystując algorytmy rozpoznające potrzeby użytkowników, system oferuje odpowiednie powiadomienia, pomagając w tworzeniu treści zgodnych z podejściem „User Needs 2.0″​

User needs 2.0 wspierany przez AI

Sztuczna inteligencja (AI) może mieć znaczące zastosowania w modelu User Need Publishing 2.0. Oto kilka potencjalnych zastosowań:

Personalizacja treści: AI może być wykorzystywana do analizowania nawyków czytania, zainteresowań i zachowań użytkowników online, aby zrozumieć, które „potrzeby użytkownika” są dla nich najważniejsze. Można to następnie wykorzystać do personalizacji dostarczanych im treści, co poprawia zaangażowanie użytkowników i ich zadowolenie.

Rozpoznawanie potrzeb użytkowników: Algorytmy AI i uczenia maszynowego mogą być wykorzystywane do analizy treści i kategoryzowania jej zgodnie z zdefiniowanymi „potrzebami użytkownika”. Może to pomóc organizacjom w zapewnieniu, że produkują zrównoważoną mieszankę treści, która spełnia wszystkie różne potrzeby użytkowników.

Analityka predykcyjna: AI może być wykorzystywane do przewidywania przyszłych potrzeb użytkowników na podstawie trendów, danych historycznych i aktualnego zachowania użytkowników. Może to pomóc wydawcom pozostać na czele i tworzyć treści, które spełniają powstające potrzeby.

Automatyczne tworzenie treści: AI potencjalnie może być wykorzystane do tworzenia treści spełniających określone potrzeby użytkowników. Na przykład, AI może być używane do pisania krótkich aktualizacji wiadomości lub streszczeń (spełniając potrzebę „Aktualizuj mnie”), lub do generowania list najnowszych trendów (spełniając potrzebę „Zachowaj moje zaangażowanie”).

Interakcja i zaangażowanie użytkowników: AI w postaci chatbotów i wirtualnych asystentów może być wykorzystywane do interakcji z użytkownikami, odpowiadania na ich pytania i dostarczania im spersonalizowanych rekomendacji, co pomaga spełnić potrzeby „Pomóż mi” i „Połącz mnie”.

W projekcie „News, Needs, Notifications” wspomnianym wcześniej opracowano algorytm oparty na danych, który rozpoznaje potrzeby użytkowników i dostarcza odpowiednie powiadomienia, co jest jasnym przykładem zastosowania AI w tym modelu​1​.

Należy jednak pamiętać, że podczas gdy AI może dostarczać te korzyści, ważne jest również uwzględnienie etycznych implikacji i znaczenia zachowania ludzkiego pierwiastka w dziennikarstwie i tworzeniu treści. Użytkownicy często cenią autentyczne, prowadzone przez ludzi opowieści, szczególnie jeśli chodzi o spełnianie potrzeb takich jak „Edukuj mnie”, „Inspiruj mnie” i „Daj mi perspektywę”. Sztuczna inteligencja może zautomatyzować wiele zadań, personalizować treści i poprawić doświadczenia użytkowników​1​.

Istotne jest, aby pamiętać, że AI jest narzędziem, które może poprawić efektywność i skuteczność publikowania treści, ale nie zastępuje ludzkiego elementu. W końcu to ludzie, dziennikarze i twórcy treści, którzy przynoszą unikalne perspektywy, głębokie zrozumienie i empatię, które są tak cenne w treściach spełniających potrzeby użytkowników. AI to potężne narzędzie, które może pomóc w tworzeniu lepszych treści i lepszego doświadczenia dla użytkowników, ale nie powinno zastępować ludzkiego podejścia w procesie twórczym.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *