AI i prawo Artykuły

AI w sporach prawnych: Chat GPT nie zastąpi biegłego

AI w sporach prawnych: Chat GPT nie zastąpi biegłego

Sąd Najwyższy w Delhi orzekł, że sztuczna inteligencja (AI) nie może zastąpić ani ludzkiej inteligencji, ani ludzkiego elementu w procesie orzekania. Podkreślił, że ChatGPT nie może stanowić podstawy do rozstrzygania kwestii prawnych lub faktycznych w sądzie. AI w sporach prawnych nie zastąpi ludzi.

Wątpliwości dotyczące dokładności danych generowanych przez AI

Sędzia Prathiba M Singh zaznaczyła, że dokładność i niezawodność danych generowanych przez AI wciąż pozostaje w szarej strefie. Dodała, że takie narzędzie można wykorzystywać co najwyżej do wstępnego zrozumienia lub wstępnych badań.

Kontekst sprawy

Niniejsze wnioski sądu pojawiły się podczas rozpatrywania pozwu luksusowej marki Christian Louboutin przeciwko firmie partnerskiej zajmującej się produkcją i sprzedażą butów, które rzekomo naruszały jej znak towarowy.

AI w sporach prawnych: ChatGPT w roli biegłego

Pełnomocnik skarżącego twierdził, że „Red Sole Shoe” to zarejestrowany znak towarowy w Indiach. Na dowód przedstawił sądowi odpowiedzi od ChatGPT dotyczące jego „reputacji”. Sąd stwierdził, że odpowiedź chatbota opartego na Large Language Model (LLM), takiego jak ChatGPT, zależy od wielu czynników, w tym od charakteru i struktury pytania zadawanego przez użytkownika oraz danych treningowych.

Werdykt sądu

Sąd dokonał porównawczej analizy produktów obu stron. Następnie orzekł, że pozwany miał „jasny zamiar naśladowania i korzystania finansowo z reputacji i renomy” skarżącego. Sąd nie miał wątpliwości, że produkty pozwanej były podróbkami lub wyglądały podobnie do charakterystycznych butów i obuwia skarżącego.

Pozwany zgodził się, że nie będzie kopiować ani naśladować żadnych wzorów butów skarżącego. Sąd postanowił, że w przypadku naruszenia tej deklaracji, zobowiąże pozwanego do zapłaty 25 lakh rupii jako odszkodowanie dla skarżącego. Ponadto, biorąc pod uwagę, że pozwany używał również zdjęć znanych celebrytów Bollywood na swoim koncie na Instagramie oraz sprzedawał buty w ekskluzywnych centrach handlowych, nakazano mu zapłatę 2 lakh rupii na rzecz skarżącego.

AI w sporach prawnych w przyszłości

Oczywiście w tym momencie powoływanie się na 'opinie’ modelu językowego w procesie sądowym wydaje się nieco śmieszne. Jednak nie możemy wykluczyć, że wraz z rozwojem tego typu technologii zasadne stanie się używanie elementów AI w sporach prawnych. Chociażby, w sprawach kryminalnych, AI może pomóc w analizie dowodów, takich jak nagrania wideo czy dane z telefonów komórkowych, identyfikując kluczowe informacje, które mogą być przeoczone przez ludzkie oko.

Jednakże, wprowadzenie AI jako biegłego czy świadka to o wiele bardziej skomplikowana kwestia. Po pierwsze, jak zapewnić, że dane generowane przez maszynę są dokładne i niezawodne? Po drugie, jak ocenić „opinię” maszyny, która nie posiada ludzkich uczuć ani intuicji? Czy maszyna może być odpowiedzialna za swoje „decyzje” w sądzie? Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli sztuczna inteligencja popełni błąd? Te pytania wymagają głębokiej refleksji i debaty wśród prawników, technologów i etyków. W tym momencie wydaje sie to zupełnie abstrakcyjną możliwością.

Jak sztuczna inteligencja zmienia praktykowanie prawa przeczytasz w tym artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *