Aktualności

ABB i Microsoft: Nowa era AI w aplikacjach przemysłowych

Roboty przemysłowe

Firma ABB wraz z Microsoftem pracują nad wdrożeniem generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) do przemysłu. Celem jest usprawnienie analizy danych oraz podjęcie odpowiednich decyzji, które zapobiegną awariom urządzeń przemysłowych.

GenAI – przyszłość przemysłu

GenAI to forma sztucznej inteligencji, która tworzy oryginalne treści na podstawie pozyskanych danych. W przemyśle GenAI ma za zadanie wykorzystać dane operacyjne generowane przez urządzenia i systemy sterowania w różnych zakładach przemysłowych. Niestety, obecnie większość tych danych nie jest wykorzystywana. Dzięki współpracy ABB z Microsoftem, nowe podejście ma usprawnić zbieranie i weryfikację danych oraz zautomatyzować proces wnioskowania na ich podstawie. ABB zintegruje swoją cyfrową platformę dla przemysłu ABB Ability™ Genix z usługami Azure OpenAI Microsoftu, w tym z dużymi modelami językowymi, takimi jak GPT-4.

Genix Copilot – przyszłość monitoringu

Z połączenia ABB Ability Genix oraz Azure Open AI Service powstanie Genix Copilot. Będzie on wyposażony w zaawansowane narzędzia wnioskujące oraz algorytmy uczenia maszynowego. Dzięki GPT-4, platforma będzie mogła generować kod, obrazy i teksty w czasie rzeczywistym na podstawie otrzymywanych danych. System ten będzie miał zdolność „uczenia się” pracy urządzeń, co pozwoli na ich skuteczny monitoring online oraz przewidywanie potencjalnych awarii.

Korzyści dla przemysłu

Według obliczeń ABB, Genix Copilot może przynieść korzyści w postaci dłuższego czasu życia urządzeń oraz znacznego zmniejszenia nieplanowanych przestojów. Narzędzie to wesprze również proces transformacji energetycznej oraz bezpiecznego przepływu informacji w przedsiębiorstwie.

Integracja ABB z Microsoftem ma na celu przyspieszenie cyfrowej transformacji w przemyśle. Genix integruje dane z różnych środowisk, takich jak operatorskie, informatyczne i inżynieryjne. Współpraca ta może przynieść znaczące korzyści dla przemysłu, w tym lepsze zarządzanie danymi, zwiększenie wydajności urządzeń i ich dostępności oraz zmniejszenie zużycia energii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *