Aktualności

Zapowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji odnośnie rozwoju AI w Polsce

Podniesiona w kierunku polskiej flagi dlon

W obliczu niezwalniającego rozwoju sztucznej inteligencji, Polska podejmuje kroki mające na celu wzmocnienie swojej pozycji w tej dziedzinie. Ministerstwo Cyfryzacji, pod kierownictwem Krzysztofa Gawkowskiego, zapowiada szereg działań i inicjatyw, które mają przyczynić się do rozwoju i integracji AI w Polsce w różnych sektorach życia społecznego i gospodarczego.

Nowa Polityka Rozwoju AI w Polsce

Na pierwszym posiedzeniu Podkomisji stałej ds. sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów, minister Gawkowski przedstawił plan nowej polityki rozwoju AI. Ma ona być oparta na sześciu filarach. Te filary obejmują:

  1. AI dla człowieka – nacisk na algorytmy służące dobru ludzkości, z zastrzeżeniem ochrony prywatności i decyzji ostatecznych podejmowanych przez człowieka.
  2. Prawodawstwo – tworzenie ustaw w trybie rządowym, mających na celu regulację rozwoju technologii AI.
  3. Finanse – wsparcie finansowe dla polskich inicjatyw AI poprzez utworzenie Funduszu AI.
  4. Edukacja – promocja i wsparcie edukacji w dziedzinie AI, wzmocnienie pozycji Polski jako kraju o wysokich umiejętnościach programistycznych.
  5. AI w sektorze publicznym – implementacja AI w administracji rządowej i usprawnienie interoperacyjności danych.
  6. Współpraca międzynarodowa – rozwijanie międzynarodowych partnerstw i wymiana doświadczeń w dziedzinie AI.

Bezpieczeństwo cyfrowe ma być kluczowym elementem we wszystkich obszarach, z uwzględnieniem ryzyka nadużyć związanych z dezinformacją i technologiami typu deepfake.

Wznawianie prac nad AI

Wicepremier Gawkowski ogłosił również wznowienie prac grup roboczych ds. AI, IoT i technologii, co ma na celu przyspieszenie prac nad integracją sztucznej inteligencji w Polsce. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie nowy plan działania i ekosystem grup. Jest to krok konieczny dla Polski, jeżeli rzeczywiście chcemy stać się liderem w dziedzinie AI w Europie.

Ponadto Ministerstwo Cyfryzacji stawia na współpracę z czołowymi polskimi programistami i przedsiębiorcami w ramach zespołu doradczego PL/AI. Takie inicjatywy mają na celu wykorzystanie krajowych talentów do promowania rozwoju AI. Dążą ponadto do zwiększenie częstotliwości stosowania technologii w sektorach kluczowych dla dobra publicznego, takich jak zdrowie, edukacja czy bezpieczeństwo.

Przyszłość AI w Polsce

Inicjatywy te świadczą o determinacji Polski do wykorzystania potencjału AI nie tylko do wzmacniania gospodarki, ale także do poprawy jakości życia obywateli. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla znaczenie konsultacji społecznych, edukacji, współpracy międzynarodowej i bezpieczeństwa w procesie integracji AI w społeczeństwie.

Z ambitnymi planami na rok 2024 i dalej, Polska kładzie fundamenty pod silną pozycję w globalnym krajobrazie sztucznej inteligencji. Nasz kraj chce bowiem dążyć do stania się liderem innowacji i cyfryzacji na arenie międzynarodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *