Aktualności

YouTube wprowadza nowe wymogi dla twórców

Oto ilustracja przedstawiająca grupę twórców i widzów YouTube w otoczeniu ekranów komputerowych, które wyświetlają różne rodzaje filmów na YouTube, z wyraźnym oznaczeniem treści generowanych przez AI

YouTube wprowadza nowe wymogi dla twórców, aby zwiększyć przejrzystość treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Od teraz, wszelkie treści realistyczne stworzone za pomocą AI muszą być wyraźnie oznaczone, aby widzowie mogli łatwo rozpoznać, co jest tworem technologii, a co realnym obrazem czy wydarzeniem. Ta zmiana ma duże znaczenie dla utrzymania zaufania i autentyczności na platformie, podkreślając rosnącą rolę AI w produkcji multimediów.

Co zmieniają nowe wymogi dla twórców?

Nowe zasady mają na celu edukowanie odbiorców na temat obecności elementów generowanych przez AI w treściach, które konsumują. Dotyczy to głównie filmów, które mogą wyglądać realistycznie, ale są syntetyczne – od postaci, przez miejsca, po wydarzenia. YouTube stawia na przejrzystość, wymagając od twórców ujawniania informacji o użyciu AI w procesie twórczym, co jest istotne w kontekście rosnącej obawy przed deepfake’ami i innymi manipulacjami.

Oznaczanie treści AI ma szczególne znaczenie w kontekście materiałów poruszających wrażliwe tematy, takie jak zdrowie, wiadomości, wybory czy finanse. W takich przypadkach etykieta będzie bardziej widoczna, aby zapewnić widzom jasność co do pochodzenia treści, które mogą wpływać na ich opinie i decyzje.

Źródło: YouTube

Wyjątki od zasad

Choć nowe wymogi dotyczą przede wszystkim treści realistycznych, nie są one potrzebne dla materiałów wyraźnie fantastycznych lub nierealistycznych. Daje to twórcom swobodę w eksplorowaniu kreatywnych możliwości AI bez potrzeby oznaczania każdego użycia technologii, pod warunkiem, że treść jest wyraźnie oddzielona od rzeczywistości.

Ta inicjatywa YouTube jest odpowiedzią na rosnące wykorzystanie AI w sektorze multimedialnym i podkreśla odpowiedzialność platformy oraz twórców w kształtowaniu transparentnego środowiska cyfrowego, które szanuje prawo widzów do wiedzy o pochodzeniu konsumowanych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *