AI i prawo Aktualności

Włochy zaostrzają kary za przestępstwa z użyciem AI

Flaga Wloch na tle nieba

W odpowiedzi na rosnące wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w przestępczości, Włochy rozważają wprowadzenie surowszych kar za takie czyny, jak pranie brudnych pieniędzy czy manipulacje rynkowe.

Nowa ustawa o sztucznej inteligencji

Opublikowany niedawno projekt nowej ustawy zaostrza kary za manipulacje rynkowe dokonywane przy użyciu narzędzi AI. Ustawa określa również, że wykorzystanie AI do prania pieniędzy stanowi czynnik obciążający. Projekt ustawy składający się z 25 artykułów, określa ogólne zasady dotyczące badania, eksperymentowania, rozwoju, przyjęcia i zastosowania AI we Włoszech, aby sprostać „wpływowi na podstawowe prawa” oraz związanym z tym ryzykiem ekonomicznym i społecznym.

Dokument, którego treść wciąż może ulec zmianie, przewiduje wykorzystanie takich narzędzi w sektorze zdrowia i w sądownictwie, skupiając się na ich wpływie na warunki pracy. Ustawa ta ma również na celu stworzenie podstaw do krajowej strategii AI.

Ustawa określa również grzywny za naruszenia praw autorskich przez AI oraz karę więzienia do trzech lat dla osób, które wykorzystują takie narzędzia do zastępowania innych osób, co może dotyczyć szkodliwych deepfake’ów.

Włochy na czele G7 i strategia AI

Włochy obecnie przewodniczą w rotacyjnej kadencji Grupie Siedmiu (G7) największych demokracji. Premier Giorgia Meloni stwierdziła, że AI będzie jednym z kluczowych zagadnień prezydencji w 2024 roku, której kulminacją będzie szczyt liderów w połowie czerwca.

AI stała się również kluczowym zagadnieniem w Unii Europejskiej. Blok zbliża się do przyjęcia pierwszych na świecie przepisów dotyczących takich narzędzi, które będą musiały spełniać określone obowiązki w zakresie przejrzystości i przestrzegania praw autorskich UE.

W marcu Meloni ogłosiła plany utworzenia funduszu inwestycyjnego na promocję projektów AI z początkowym zastrzykiem 1 miliarda euro (1,1 miliarda dolarów). Fundusz mógłby zebrać dodatkowe 2 miliardy euro od sektora prywatnego.

Oczekiwania wobec rządu i parlamentu

Oczekuje się, że włoski rząd zatwierdzi projekt ustawy na początku, najpóźniej do końca kwietnia, poinformowały dwa rządowe źródła. Propozycja będzie następnie przekazana do parlamentu w celu dalszych poprawek i ostatecznego zatwierdzenia przed wejściem w życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *