Aktualności

Unia Europejska rozpoczyna proces regulacji AI

Flaga Unii Europejskiej wygenerowana przez AI

W czwartek, 11 maja, europosłowie zdecydowali o przyjęciu planu dotyczącego „etycznego rozwoju” sztucznej inteligencji. Projekt ten zyskał poparcie członków Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego.

Dyskusja nad prawe AI w Unii Europejskiej

Szczegółowe Głosowanie nad Projektem

Podczas głosowania, projekt mandatu negocjacyjnego dotyczącego przepisów regulujących funkcjonowanie sztucznej inteligencji został przyjęty z wynikiem 84 głosów za, 7 przeciw i 12 wstrzymujących się.

Cele Regulacji Sztucznej Inteligencji

Zdaniem posłów, regulacja powinna zapewnić, że systemy sztucznej inteligencji będą nadzorowane przez ludzi i spełnią określone kryteria, takie jak bezpieczeństwo, przejrzystość, identyfikowalność, brak dyskryminacji czy dbałość o środowisko. Proponują również utworzenie jednolitej, technologicznie neutralnej definicji sztucznej inteligencji, zgodnej z obecnymi i przyszłymi systemami AI.

Stanowisko Współsprawozdawców Projektu

Brando Benifei (S&D, Włochy) oraz Dragos Tudorache (Odnówmy Europę, Rumunia) podkreślili, że ustanowienie przełomowych przepisów jest krokiem ku budowaniu zaufania obywateli do rozwoju sztucznej inteligencji. Wskazali na znaczenie zapewnienia przedsiębiorstwom pewności prawnej i stymulacji innowacji w Europie, jednocześnie chroniąc prawa podstawowe i zwracając uwagę na globalny kontekst debaty na temat sztucznej inteligencji.

Prawa Użytkowników i Rola Biura ds. AI

Podkreślono również konieczność umożliwienia użytkownikom składania skarg na systemy AI i dostarczania im wyjaśnień decyzji generowanych przez sztuczną inteligencję. Posłowie zasugerowali również poszerzenie roli Biura ds. AI, które miałoby monitorować wdrażanie nowych przepisów związanych ze sztuczną inteligencją.

Zakres Projektu „Etycznego Rozwoju” Sztucznej Inteligencji

Projekt zakłada ocenę ryzyka związanego z AI i reguluje obowiązki dostawców oraz użytkowników. Zdecydowano, że niektóre systemy o nieakceptowalnym poziomie ryzyka, takie jak te wykorzystujące taktyki podprogowe lub manipulacyjne, będą surowo zabronione.

Klasyfikacja Obszarów Wysokiego Ryzyka i Obowiązki Dostawców

Ponadto, poszerzono klasyfikację obszarów wysokiego ryzyka, uwzględniając potencjalne szkody dla zdrowia, ludzi, bezpieczeństwa, praw podstawowych i środowiska. Zwrócono uwagę na systemy wpływające na wyborców podczas kampanii politycznych, w tym na platformach mediów społecznościowych.

W projekcie ustawy określono obowiązki dostawców modeli opartych o AI. Powinni oni zapewnić ochronę praw podstawowych, zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska, demokracji i rządów prawa. Dodatkowo, takie modele powinny być zarejestrowane w bazie danych UE.

Promowanie Innowacji w Europie

Mimo wprowadzenia nowych regulacji, projekt ustawy zawiera wytyczne promujące rozwój sztucznej inteligencji. Zostały dodane wyjątki dla działań badawczych i komponentów AI dostarczanych na licencji open source. Nowe prawo promuje również tzw. „sandboxy”, kontrolowane środowiska tworzone przez władze publiczne do testowania AI przed jej wdrożeniem.

Projekt mandatu negocjacyjnego musi teraz zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski, co umożliwi rozpoczęcie konsultacji z Radą dotyczących ostatecznego kształtu ustawy. Głosowanie zaplanowano na okres między 12 a 15 czerwca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *