Artykuły Graficzne Narzędzia AI

Trenuj własny model obrazów z wykorzystaniem Leonardo AI

wygenerowany obraz -polki ai przez Leonardo AI

Leonardo AI to nowe narzędzie generujące obrazy, które zdobywa ostatnio dużo uwagi, często porównywane z Midjourney.

Chociaż głównym celem Leonardo jest tworzenie wysokiej jakości aktywów gier i szkiców koncepcyjnych, Leonardo oferuje niesamowite funkcje, takie jak intuicyjny interfejs użytkownika, edytor obrazów i generator poleceń. Jednak najbardziej wyjątkową cechą Leonardo jest modelowanie obrazów.

W przeciwieństwie do innych platform obrazów AI, które korzystają z podstawowych modeli, takich jak Stable Diffusion i DALL-E, Leonardo działa na modelach dostrojonych.

Po zalogowaniu się do Leonardo zauważysz wybór polecanych modeli. Wybierz jeden z modeli, który jest najbliższy stylowi obrazów, które chcesz wygenerować.

Modele można traktować jak szablony. Wybierz model i generuj obrazy AI za pomocą własnych poleceń.

Modele społeczności

W Leonardo naprawdę ciekawie robi się, gdy odkrywasz modele społeczności. Są to modele AI, które użytkownicy sami stworzyli za pomocą Leonardo i udostępnili innym. Na przykład, oto dostrojony model o nazwie „Little Heroes” (Mali bohaterowie).

Korzystając z tego modelu, oto kilka obrazów, które wygenerował autor artykułu Paul DelSIgnore przedstawiających Willa Smitha i Harry’ego Pottera:

Ale to jeszcze nie wszystko.

Możesz łatwo wytrenować własny model.

Jakie są korzyści z posiadania własnego dostrojonego modelu?

  1. Możesz łatwo generować obrazy oparte na stylu, który preferujesz.
  2. Jeśli jesteś artystą, możesz generować obrazy AI oparte na swoim stylu.
  3. Możesz udostępnić swój model innym do użycia.

Jak wytrenować własny dostrojony model?

Krok 1: Utwórz zbiór danych

  • Zacznij od utworzenia zbioru danych, który składa się z obrazów, które możesz przesłać samodzielnie lub wybrać z galerii Leonardo.
  • Kliknij na „Training & Datasets” i „New Dataset”.
  • Nadaj nazwę swojemu zbiorowi danych.
  • Wreszcie przeslij obrazy lub wyszukaj obrazy za pomocą galerii Leonardo, które chcesz dodać do swojego zbioru danych.

Krok 2: Trenuj swój model

  • Po uzupełnieniu zbioru danych obrazami, które chcesz użyć, kliknij „Train Model”, aby rozpocząć proces trenowania.
  • Będziesz musiał dodać informacje o metadanych do swojego modelu.

Warto zrozumieć, że tworzymy nowy dostrojony model, który wykorzystuje Stable Diffusion jako model bazowy, ale jest dostrojony do zbioru dostarczonych obrazów.

Gdy generujesz obrazy z tego modelu, używa on dodanych obrazów w zbiorze danych jako stylu i preferencji oraz Stable Diffusion jako podstawowego modelu z 5 miliardami par obrazów-tekstów (zbiór danych LAION-5B).

Po zakończeniu procesu trenowania przez Leonardo, model będzie dostępny w sekcji Finetuned Models > Your Models.

Leonardo screenshot gdzie są przechowywane własne modele

Teraz możesz kliknąć na swój model i zacząć generować z niego nowe obrazy.

Oto obraz Polki wygenerowany na podstawie własnego zestawu obrazów wejściowych. Jak widać Leonardo AI świetnie radzi sobie z twarzami i oczami.

AI wygenerowana polska Piękność
Prompt:
Waist high Portrait of an beautiful polish woman wearing trendy clothing at a beach, flowers in hair, perfect detailed face, detailed symmetric hazel eyes with circular iris, realistic, stunning realistic photograph, 3d render, octane render, intricately detailed, cinematic, trending on artstation, Isometric, Centered hipereallistic cover photo, awesome full color, hand drawn, dark, gritty, mucha, klimt, erte 12k, high definition, cinematic, neoprene, behance contest winner, portrait featured on unsplash, stylized digital art, smooth, ultra high definition, 8k, unreal engine 5, ultra sharp focus, intricate artwork masterpiece, ominous, epic, TanvirTamim, trending on artstation, by artgerm, h. r. giger and beksinski, highly detailed, vibrant

Dostęp do Leonardo AI

Aby uzyskać dostęp, wystarczy wejść na stronę Leonardo.ai i kliknąć przycisk „get early access”. Dodając swój adres e-mail, otrzymasz link do dołączenia do kanału Discord. Po dołączeniu do kanału Discord wystarczy przedstawić się i wypełnić formularz.

Leonardo jest darmowy dla użytkowników generujących do 150 obrazów dziennie. Jeśli planujesz generować więcej niż 150 obrazów dziennie, oto inne plany cenowe:

Leonardo darmowy program do generowania AI - cennik planów płatnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *