ML
AI w medycynie Aktualności

Hippocratic AI | Rewolucja w opiece zdrowotnej dzięki sztucznej inteligencji

Hippocratic AI to startup budujący modele sztucznej inteligencji dla branży medycznej. Jego celem jest stworzenie najbezpieczniejszej sztucznej ogólnej inteligencji zdrowotnej, która może znacząco.

Więcej
AI w medycynie

Smartfony i AI: Nowa era w wykrywaniu wczesnych oznak choroby Alzheimera

Nowy model uczenia maszynowego Badacze dążą do możliwie wcześniejszej diagnozy demencji Alzheimera z wykorzystaniem modelu uczenia maszynowego (ML), który potencjalnie jest dostępny za.

Więcej