Generative Adversarial Networks
AI w nauce Artykuły

Na czym polega metoda GAN w uczeniu maszynowym

GAN, czyli Generative Adversarial Networks (Generatywne Sieci Adwersarialne), to jedna z najbardziej fascynujących i innowacyjnych technologii w dziedzinie uczenia maszynowego. Zostały one wprowadzone.

Więcej