eksperyment Milgrama
AI w nauce Artykuły

Roboty, ludzie i bezkrytyczne posłuszeństwo

Stanley Milgram, w swoim eksperymencie przeprowadzonym w 1963 roku, zgłębiał zagadnienie posłuszeństwa ludzi wobec autorytetu. Uczestnicy badania, pełnili rolę „nauczycieli”. Osoba występująca jako.

Więcej