AI i prawo Aktualności

Sztuczna inteligencja w szkole: Japonia wprowadza nowe wytyczne edukacyjne

Ai w szkołach w Japonii

Szkolne wytyczne dotyczące sztucznej inteligencji mają na celu kształtowanie świadomych użytkowników
Sztuczna inteligencja (AI) jest coraz bardziej obecna w naszym życiu, od asystentów głosowych po samochody autonomiczne. Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak działa AI, jakie są jej możliwości i ograniczenia, oraz jakie są jej etyczne i społeczne konsekwencje. Dlatego japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT) opracowało wytyczne dotyczące nauczania AI w szkołach podstawowych i średnich.

Wytyczne te składają się z czterech części: wprowadzenia do AI, praktycznego stosowania AI, społecznego wpływu AI i etyki AI. Każda część zawiera cele edukacyjne, treści nauczania i przykłady zajęć dla różnych poziomów edukacyjnych. Wytyczne te nie są obowiązkowe, ale mają służyć jako pomoc dla nauczycieli i szkół w planowaniu i realizacji lekcji dotyczących AI.

Cele nowych wytycznych edukacyjnych w Japonii są następujące:

  • Pomóc uczniom zrozumieć podstawowe koncepty i zasady sztucznej inteligencji (AI), takie jak uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie obrazów i głosu, robotyka i systemy ekspertowe.
  • Rozwijać umiejętności krytycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem AI, takie jak analiza danych, modelowanie, symulacja, programowanie i projektowanie.
  • Wychować uczniów na świadomych użytkowników AI, którzy potrafią korzystać z niej w sposób odpowiedzialny, etyczny i bezpieczny, z uwzględnieniem wpływu AI na ludzi, społeczeństwo i środowisko.

Wytyczne te są oparte na czterech wartościach: poszanowaniu godności ludzkiej i praw człowieka, zrównoważonym rozwoju, solidarności i demokracji. Wytyczne te są również zgodne z globalnymi standardami etycznymi AI opracowanymi przez UNESCO

MEXT ma nadzieję, że wytyczne te przyczynią się do poprawy jakości edukacji w Japonii i do kształtowania przyszłych liderów w dziedzinie AI. MEXT planuje również wspierać szkolenia dla nauczycieli i rozwój materiałów dydaktycznych dotyczących AI. Wytyczne te są dostępne online w języku japońskim i angielskim na stronie internetowej MEXT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *