Artykuły Tekstowe

SeamlessM4T, nowość do tłumaczenia i transkrypcji mowy w czasie rzeczywistym

Tłumaczenia mowy i tekstu z opóźnieniem około dwóch sekund

Jak sztuczna inteligencja może zlikwidować bariery językowe.

Komunikacja międzyludzka osiąga nowy wymiar dzięki technologii real-time translation, a Meta AI stawia kolejny krok w tej rewolucji, prezentując tłumacza SeamlessM4T, który potrafi tłumaczyć i transkrybować mowę w czasie rzeczywistym pomiędzy prawie 100 językami. Model ten opiera się na nowym podejściu do tłumaczenia maszynowego.

SeamlessM4T jest przełomem w dziedzinie tłumaczenia mowy na mowę i mowy na tekst, ponieważ rozwiązuje problemy z ograniczoną ilością języków i poleganiem na osobnych systemach, które dzielą zadanie tłumaczenia na wiele etapów. SeamlessM4T jest jednym, spójnym modelem, który obsługuje następujące funkcje:

•  Rozpoznawanie mowy dla prawie 100 języków
•  Tłumaczenie mowy na tekst dla prawie 100 języków wejściowych i wyjściowych
•  Tłumaczenie mowy na mowę, obsługujące prawie 100 języków wejściowych i 35 (+ angielski) języków wyjściowych
•  Tłumaczenie tekstu na tekst dla prawie 100 języków
•  Tłumaczenie tekstu na mowę, obsługujące prawie 100 języków wejściowych i 35 (+ angielski) języków wyjściowych

źródło: https://ai.meta.com/blog/seamless-m4t/

SeamlessM4T jest oparty na technologii tłumaczenia neuronowego

SeamlessM4T jest oparty na technologii tłumaczenia neuronowego, która wykorzystuje głębokie sieci neuronowe do analizy i generowania języka naturalnego. Model ten jest trenowany na ponad milionie godzin danych audio, pochodzących z różnych źródeł, takich jak podcasty, wiadomości, filmy, książki i rozmowy. Model ten jest również w stanie dostosować się do specyficznej terminologii i stylu mówienia użytkownika, dzięki czemu tłumaczenia są bardziej dokładne i naturalne.

Jedną z zalet SeamlessM4T jest to, że potrafi zachować styl, emocje i prozodię głosu mówiącego podczas tłumaczenia. Oznacza to, że nie tylko przekazuje treść, ale także sposób, w jaki jest ona wyrażana. Aby to osiągnąć, model ten wykorzystuje moduł zwany SeamlessExpressive, który analizuje cechy akustyczne i paralingwistyczne mowy, takie jak tempo, intonacja, akcent, pauzy, wypełniacze i powtórzenia. Następnie model ten generuje syntetyczną mowę w języku docelowym, która odzwierciedla te cechy.

Tłumaczenia mowy i tekstu z opóźnieniem około dwóch sekund

Inną zaletą SeamlessM4T jest to, że potrafi dostarczać tłumaczenia mowy i tekstu z opóźnieniem około dwóch sekund. Oznacza to, że użytkownicy mogą komunikować się w czasie rzeczywistym, bez konieczności czekania na końcowe wyniki. Aby to osiągnąć, model ten wykorzystuje moduł zwany SeamlessStreaming, który stosuje technikę nazywaną nieautoregresywnym dekodowaniem, która pozwala na generowanie tłumaczeń w sposób równoległy, a nie sekwencyjny.

SeamlessM4T jest częścią większego projektu badawczego Meta AI, zwanego Seamless Communication, który ma na celu zlikwidowanie barier językowych poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji. Meta AI podziela się swoimi osiągnięciami z naukowcami i deweloperami, udostępniając publicznie model SeamlessM4T, wraz z metadanymi, danymi i narzędziami. Meta AI dba również o bezpieczeństwo i odpowiedzialność swoich rozwiązań, stosując szereg środków, takich jak szyfrowanie danych, znakowanie wodne audio i redukcja toksyczności w tłumaczeniach.

W Polsce jeszcze nie ma wielu użytkowników SeamlessM4T, ponieważ model ten jest stosunkowo nowy i wymaga dostępu do usług chmurowych Meta AI. Jednak niektóre firmy i instytucje, które zajmują się tłumaczeniem, edukacją, turystyką lub współpracą międzynarodową, mogą być zainteresowane wypróbowaniem tego rozwiązania i ocenieniem jego skuteczności i jakości.

Cena modelu SeamplessM4T również nie jest łatwa do określenia, ponieważ jest to nowy i zaawansowany produkt AI, który wymaga dostępu do usług chmurowych Meta AI. Jednak na podstawie niektórych źródeł, można szacować, że koszt korzystania z tego modelu może wynosić od kilku do kilkudziesięciu dolarów za godzinę, w zależności od ilości danych, języków i funkcji, które są używane. Aby skorzystać z tego modelu, trzeba najpierw zarejestrować się na stronie Meta AI i uzyskać dostęp do ich platformy chmurowej

SeamlessM4T jest innowacyjnym i potencjalnie rewolucyjnym modelem AI, który może zmienić sposób, w jaki ludzie komunikują się i przekazują informacje pomiędzy różnymi językami. Jest to model, który łączy w sobie zaawansowaną technologię, wysoką jakość i dużą elastyczność, a także dba o bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Jest to model, który zasługuje na uwagę i docenienie, zarówno ze strony naukowców, jak i użytkowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *