Aktualności

Sąd Najwyższy UK: AI nie może patentować wynalazków

Głównym punktem sporu w tej sprawie było pytanie, czy sztuczna inteligencja może być uznana za wynalazcę w aplikacji patentowej. Technolog Dr Stephen Thaler starał się uzyskać uznanie jego AI, znanego jako Dabus, za wynalazcę pojemnika na żywność i migającej latarni ostrzegawczej. Jednak w 2019 roku Urząd Własności Intelektualnej (IPO) odrzucił ten wniosek, twierdząc, że tylko osoba może być wymieniona jako wynalazca. Decyzja ta została następnie poparta przez Sąd Najwyższy oraz Sąd Apelacyjny.

Ostateczna Decyzja Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy ostatecznie odrzucił próbę odwrócenia tych decyzji, stwierdzając, że „wynalazcą musi być osoba”, i że AI nie może być wymienione jako wynalazca w celu uzyskania praw patentowych. Orzeczenie to nie zajmuje się kwestią, czy Dabus faktycznie wynalazł wspomniane przedmioty.

Reakcje na Wyrok

Dr Thaler, który uważa, że Dabus jest „świadomą i odczuwającą formą inteligencji maszynowej”, wyraził swoje rozczarowanie tą decyzją, podkreślając trwający konflikt między inteligencją ludzką a maszynową. Z kolei IPO przyjęło wyrok z zadowoleniem, podkreślając, że zapewnia ono wyjaśnienie w tej kwestii. Jednakże zaznaczyło, że „rząd będzie nadal monitorować tę dziedzinę prawa, aby upewnić się, że brytyjski system patentowy wspiera innowacje w dziedzinie AI i wykorzystanie AI w Wielkiej Brytanii”.

Implikacje dla Innowacji i Prawa Patentowego

Rajvinder Jagdev, specjalista od sporów dotyczących własności intelektualnej, wskazał, że wyrok nie wyklucza możliwości wykorzystania AI przez osobę do opracowania wynalazku. W takim przypadku możliwe byłoby ubieganie się o patent, pod warunkiem, że ta osoba zostanie zidentyfikowana jako wynalazca. Dr Thaler argumentował również, że jako właściciel AI, ma prawo do patentów na wynalazki Dabus, ale to stanowisko również zostało odrzucone.

Perspektywy Przyszłych Zmian w Prawie

Różne opinie wskazują na to, że decyzja ta może wywołać „bóle głowy” dla firm korzystających z oprogramowania AI do innowacji, ponieważ mogą one nie być właścicielami patentu. Simon Barker z kancelarii prawnej Freeths zauważył, że wyrok ten stawia „interesujące pytania polityczne” dotyczące tego, jak rządy mogą dążyć do zmiany przepisów w przyszłości, w miarę rozwoju AI.

Wnioski i Dalsze Kierunki

Profesor Ryan Abbott z University of Surrey, który reprezentował Dr Thalera w sprawie, stwierdził, że decyzja ta sugeruje, iż „AI, w najlepszym przypadku, może być 'wysoce zaawansowanym narzędziem’, które może być wykorzystywane przez ludzi do wynalazków”. Oznacza to zmianę w rozumieniu „wynalazcy” w brytyjskim prawie patentowym, gdzie nie jest konieczne dokonanie kreatywnego skoku za wynalazkiem. W związku z tym firmy wykorzystujące AI do opracowywania produktów będą musiały stwierdzić, że to one lub ich pracownicy są wynalazcami, nawet gdy ludzie zaangażowani w proces robią niewiele więcej niż włączanie komputera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *