Regulamin – artykuły płatne

Regulamin – artykuły płatne

 1. Na portalu aioai.pl możliwa jest publikacja artykułów komercyjnych – płatnych (dalej: „artykuł sponsorowany”) przez każdego Użytkownika na zasadach opisanych poniżej.
 2. Użytkownik dodający artykuł oświadcza, że zapoznał się z regulaminem dodawania nowych treści oraz wyraża zgodę na opublikowanie artykułu w portalu aioai.pl
 3. Artykuł może, ale nie musi, być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora. Jeżeli artykuł opatrzono danymi autora, to uznaje się to za równoznaczne z oświadczeniem, iż dane te mają zostać opublikowane wraz z artykułem.
 4. Zabrania się dodawania artykułów niezgodnych z polskim prawem, nawołujących do przemocy, zawierających treści wulgarne, erotyczne, niepoprawne polityczne, naruszające uczucia religijne czy dyskryminujące ze względu na jakikolwiek czynnik taki jak płeć, kolor skóry, narodowość, orientacja seksualna. Tego typu artykuły nie zostaną opublikowane.
 5. Dodając nowy artykuł użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi upoważniającymi go do publikacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. To samo zastrzeżenie stosuje się w przypadku dodanych do artykułu obrazów, zdjęć. Chyba że są to obrazy, które podlegają rozpowszechnianiu na licencji CC0.
 6. Redakcja portalu aioai.pl zastrzega sobie prawo do edycji przesłanych materiałów, obróbki załączonych materiałów zdjęciowych czy obrazów.
 7. Decyzja o opublikowaniu, zmodyfikowaniu lub odrzuceniu nadesłanego artykułu należy do redakcji portalu aioai.pl. W przypadku odrzucenia artykułu, zapłacona kwota ulega zwrotowi.
 8. Użytkownik klikając odnośnik „Dodaj artykuł” akceptuje klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu publikacji artykułu.”
 9. Artykuł sponsorowany jest publikowany bez ograniczeń czasowych.
 10. Po publikacji artykuł sponsorowany pojawia się:
  1. na stronie głównej w zakładce “Artykuły” – do 3 dni roboczych od dodania,
  2. w social media – do 5 dni roboczych od publikacji.
 11. Minimalna długość artykułu to 300 słów.
 12. Koszt umieszczenia artykułu sponsorowanego wynosi 1230,00 zł.
 13. Rozpoczęcie korzystania z usługi publikacji artykułów sponsorowanych na portalu aioai.pl rozpoczyna się natychmiast po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu i zakończeniu procesu rejestracji. Proces rejestracji uważa się za zakończony po weryfikacji adresu e-mail Użytkownika oraz po dokonaniu opłaty za usługę.
 14. Usługa realizowana jest przez Wijo Studio, ul. Wesoła 6, 32-091 Michałowice, NIP 9222613699, REGON:  060542792