AI i prawo Aktualności

ONZ przyjmuje pierwszą rezolucję dotyczącą sztucznej inteligencji

Gmach ONZ

Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało do opracowania międzynarodowych wytycznych mających na celu adresowanie ryzyka i korzyści płynących ze sztucznej inteligencji (AI). W obliczu rosnącej obecności AI w różnych sferach życia, międzynarodowa wspólnota dostrzega potrzebę uregulowania tego dynamicznie rozwijającego się sektora.

Pierwsza globalna rezolucja ONZ w sprawie AI

Zgromadzenie Ogólne ONZ jednogłośnie przyjęło pierwszą na świecie rezolucję dotyczącą sztucznej inteligencji. Celem rezolucji jest zachęcenie do ochrony danych osobowych, monitorowania AI pod kątem ryzyka oraz ochrony praw człowieka. Rezolucję, którą zaproponowały Stany Zjednoczone i wsparły 123 kraje, przyjęto konsensusem. Świadczy to o wsparciu ze strony wszystkich 193 państw członkowskich ONZ.

Inicjatywy na świecie i działania USA

Wiceprezydent USA, Kamala Harris, w swoim oświadczeniu podkreśliła, że rezolucja stanowi krok naprzód w kierunku wykorzystania potencjału AI przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem. Akcentuje ponadto potrzebę globalnego zrozumienia znaczenia i wpływu AI na współczesny świat.

Rezolucja wpisuje się w szereg inicjatyw podejmowanych na całym świecie mających na celu kształtowanie rozwoju AI. Istnieje obawa, że AI może być wykorzystywana do zakłócania procesów demokratycznych, zwiększania oszustw czy też prowadzenia do masowych zwolnień. W listopadzie USA, Wielka Brytania i ponad dziesięć innych krajów przedstawiły pierwsze szczegółowe międzynarodowe porozumienie w sprawie bezpieczeństwa AI. Ponadto zaapelowały o tworzenie systemów AI, które są „bezpieczne od etapu projektu”.

Postępy w Europie i działania administracji USA

Europa wyprzedza USA w regulacjach AI, z unijnymi ustawodawcami przyjmującymi tymczasowe porozumienie dotyczące nadzoru nad technologią. Administracja prezydenta Joe Bidena naciska wprawdzie na ustawodawców w sprawie regulacji AI, jednakże głębokie podziały w Kongresie USA stanowią przeszkodę. W październiku Biały Dom wydał nowy akt wykonawczy, który ma na celu zmniejszenie ryzyka AI dla konsumentów, pracowników i grup mniejszościowych. Ma on jednocześnie wzmocnić bezpieczeństwo narodowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *