Aktualności

Nowy update ChatGPT: Nowe możliwości zaprezentowane na OpenAI DevDay

Sam Altman - Prezentacja ChatGPT-4 Turbo

Podczas konferencji OpenAI DevDay którą prowadził CEO Sam Altman, OpenAI przedstawiło swoje najnowsze osiągnięcia, które nie tylko przesuwają granice możliwości AI, ale również czynią je bardziej dostępnymi i użytecznymi dla deweloperów.

Wśród innych znaczących postaci, które pojawiły się na wydarzeniu, był również CEO Microsoftu, Satya Nadella, który wyraził swoje wsparcie i podziw dla pracy OpenAI, mówiąc: „Kochamy was… Zbudowaliście coś magicznego”. Nadella podkreślił również wizję Microsoftu dotyczącą integracji AI w różnych aspektach technologii i współpracy Microsoftu z OpenAI w celu budowy AGI (Artificial General Intelligence), czyli sztucznej inteligencji ogólnej.

Oto lista najnowszych zmian wprowadzonych przez OpenAI:

 • Nowy silnik GPT-4 Turbo
 • Asystent API
 • Nowe możliwości Multimodalne
 • Sklep GPT z możliwością budowania aplikacji zarobkowych
 • Nowy Text-to-speech (TTS)
 • Ułatwiona budowa niestandardowych botów ChatGPT (GPTs)
 • Ochrona praw autorskich dla użytkowników ChatGPT Enterprise i API
 • GPT-4 Turbo tańszy dla deweloperów
 • Zwiększenie prędkości dla deweloperów
 • Zaktualizowane bazy wiedzy dla GPT-4 Turbo i GPT-3.5 Turbo (Kwiecień 2023)
 • Dłuższe okno kontekstowe dla wszystkich modeli

OpenAI nieustannie przesuwa granice tego, co możliwe i zostawia konkurencję daleko w tyle. Ich najnowsze zmiany to nie tylko krok naprzód w technologii AI, ale także świadectwo zaangażowania firmy w tworzenie bardziej otwartego i dostępnego środowiska dla innowacji. W serii ostatnich aktualizacji, OpenAI wprowadza nowe narzędzia i usprawnienia, które mają na celu ułatwienie deweloperom i przedsiębiorstwom integracji zaawansowanych modeli językowych w ich produktach i usługach. Od nowych interfejsów konstruktora GPT, przez sklep z aplikacjami, aż po zaktualizowane wersje ChatGPT – zmiany te są zaprojektowane, aby umożliwić tworzenie bardziej spersonalizowanych i interaktywnych doświadczeń z AI.

Zmiany te nie są jedynie kosmetyczne; mają one realny wpływ na sposób, w jaki firmy i deweloperzy mogą wykorzystywać AI do rozwiązywania problemów i dostarczania wartości swoim klientom. Z tańszym dostępem do GPT-4 Turbo, przedłużonym oknem kontekstowym dla modeli, a także nowymi zabezpieczeniami prawnymi, OpenAI stawia na dostępność i bezpieczeństwo. Te aktualizacje, w połączeniu z nowymi możliwościami przetwarzania i generowania treści, otwierają drzwi do przyszłości, w której AI staje się jeszcze bardziej integralną częścią naszego cyfrowego życia. Zapraszamy do zapoznania się z rozbudowanym opisem wszystkich aktualizacji, które kształtują tę fascynującą przyszłość.

GPT-4 Turbo: Przełom w skali i niższe koszty

OpenAI wprowadza GPT-4 Turbo, model AI, który przekształca branżę dzięki swojej zdolności do przetwarzania ponad 300 stron tekstu w jednym zapytaniu. To ogromne okno kontekstowe bo aż 128K tokenów pozwala na bardziej złożone i długotrwałe interakcje, które były wcześniej nieosiągalne dla modeli językowych. Co więcej, GPT-4 Turbo jest nie tylko potężniejszy, ale i bardziej dostępny cenowo, co czyni go atrakcyjnym narzędziem dla szerokiego spektrum użytkowników – od indywidualnych deweloperów po duże przedsiębiorstwa.

Starsze modele Nowe modele
GPT-4 Turbo
GPT-4 8K
Wejście: $0.03
Wyjście: $0.06

GPT-4 32K
Wejście: $0.06
Wyjście: $0.12
GPT-4 Turbo 128K
Wejście: $0.01
Wyjście: $0.03
GPT-3.5 Turbo
GPT-3.5 Turbo 4K
Wejście: $0.0015
Wyjście: $0.002

GPT-3.5 Turbo 16K
Wejście: $0.003 Wyjście: $0.004
GPT-3.5 Turbo 16K
Wejście: $0.001
Wyjście: $0.002
GPT-3.5 Turbo fine-tuning GPT-3.5 Turbo 4K fine-tuning
Szkolenie: $0.008
Wejście: $0.012
Wyjście: $0.016
GPT-3.5 Turbo 4K i 16K fine-tuning
Szkolenie: $0.008
Wejście: $0.003
Wyjście: $0.006

„GPT-4 fine-tuning” odnosi się do programu eksperymentalnego, który pozwala użytkownikom na „dostrojenie” modelu GPT-4 do ich konkretnych potrzeb. Dostrojenie (fine-tuning) to proces, w którym dodatkowo trenuje się już wstępnie wytrenowany model sztucznej inteligencji na specyficznym zbiorze danych, aby lepiej dostosować go do konkretnego zadania lub kontekstu.

W przypadku GPT-4, proces ten jest eksperymentalny, co oznacza, że jest w fazie testów i nie wszystkie funkcje mogą być jeszcze dostępne lub działać idealnie. Przedstawione w informacji wstępne wyniki wskazują, że dostrojenie GPT-4 może wymagać więcej pracy niż dostrojenie wcześniejszej wersji modelu, GPT-3.5, aby osiągnąć znaczące ulepszenia.

API Asystentów: Tworzenie aplikacji AI na wyciągnięcie ręki

Nowe API Asystentów od OpenAI to krok naprzód w personalizacji doświadczeń AI. Deweloperzy mogą teraz tworzyć aplikacje, które nie tylko odpowiadają na pytania, ale również wykonują specyficzne zadania, wykorzystując dostępne modele i narzędzia (w chwili obecnej Canva i Zapier). To otwiera drzwi do tworzenia bardziej interaktywnych i inteligentnych asystentów, zdolnych do obsługi złożonych zadań i procesów. Co więcej Sam Altman zapowiedział że społeczność będzie miała możliwość zarabiania na tych wdrożeniach poprzez Sklep GPT.

Sklep GPT

Jest to platforma, która umożliwia publikowanie, dzielenie się i monetyzację niestandardowych modeli ChatGPT, stworzonych za pomocą interfejsu konstruktora GPT. Dzięki temu sklepowi, twórcy mogą oferować swoje unikalne wersje ChatGPT, które są dostosowane do specyficznych potrzeb branżowych lub zainteresowań, zapewniając bardziej personalizowane i zróżnicowane doświadczenia z AI. To rozwiązanie nie tylko stymuluje kreatywność wśród społeczności AI, ale również promuje wymianę wiedzy i innowacji, co przyczynia się do szybszego rozwoju i adaptacji sztucznej inteligencji w różnych sektorach rynku.

Źródło: https://openai.com/blog/introducing-gpts

Nowe możliwości multimodalne: Wizja, obrazy i mowa

Platforma OpenAI rozszerza swoje możliwości o nowe modalności. DALL·E 3, model generujący obrazy z tekstu, oraz nowe API TTS (text-to-speech), które przekształca tekst w mowę o jakości porównywalnej do ludzkiej, to tylko niektóre z nowych funkcji. Te narzędzia otwierają nowe możliwości dla twórców i deweloperów w dziedzinie kreacji cyfrowej i interakcji użytkownika.

Nowy Text-to-Speech (TTS)

deweloperzy mają teraz możliwość generowania mowy o jakości porównywalnej do ludzkiej za pomocą API do tekst-na-mowę (TTS).

Nowy model TTS oferowany przez OpenAI zawiera sześć predefiniowanych głosów do wyboru, co daje użytkownikom różne opcje brzmienia syntetyzowanej mowy. Są również dostępne dwie warianty modelu: tts-1 i tts-1-hd.

 • tts-1 jest zoptymalizowany pod kątem zastosowań w czasie rzeczywistym, co oznacza, że jest zaprojektowany tak, aby generować mowę szybko i efektywnie, co może być przydatne w interaktywnych aplikacjach, takich jak wirtualni asystenci lub systemy odpowiedzi głosowej.
 • tts-1-hd jest zoptymalizowany pod kątem jakości, co wskazuje na to, że model ten może generować bardziej naturalnie brzmiącą mowę, być może kosztem większego czasu generacji i zasobów, co jest idealne dla treści, gdzie jakość mowy jest priorytetem, takich jak audiobooki czy wysokiej jakości powiadomienia głosowe.

Cennik rozpoczyna się od 0.015 dolara za każde 1000 znaków tekstu wejściowego, co pozwala deweloperom na szacowanie kosztów w zależności od objętości generowanej mowy.

Aktualizacje wywoływania funkcji: Inteligentniejsze AI

Ulepszenia w wywoływaniu funkcji pozwalają modelowi GPT-4 Turbo na inteligentniejsze generowanie obiektów JSON, które zawierają argumenty do wywołania funkcji. To ułatwia integrację z zewnętrznymi API i automatyzację procesów, co jest kluczowe dla deweloperów tworzących złożone aplikacje.

Lepsze śledzenie instrukcji i tryb JSON

GPT-4 Turbo wprowadza nowy tryb JSON, który ułatwia modelowi dokładne przestrzeganie instrukcji i zapewnia odpowiedzi w formacie JSON. To znacząco upraszcza integrację z aplikacjami webowymi i mobilnymi, gdzie format JSON jest standardem.

Reprodukowalne wyjścia i log Prawdopodobieństw

Nowy parametr seed w GPT-4 Turbo umożliwia reprodukowanie wyjść, co jest nieocenione przy debugowaniu i pisaniu testów jednostkowych. To zapewnia większą kontrolę nad zachowaniem modelu i jego przewidywalność.

Zaktualizowany GPT-3.5 Turbo

OpenAI nie zapomina o swoich wcześniejszych modelach, wprowadzając aktualizacje do GPT-3.5 Turbo. Nowa wersja obsługuje okno kontekstowe 16K i wprowadza ulepszenia w śledzeniu instrukcji, trybie JSON i równoległym wywoływaniu funkcji.

Copyright Shield

„Copyright Shield” to inicjatywa lub usługa zaproponowana przez OpenAI, która ma na celu zapewnienie ochrony prawno-autorskiej użytkownikom jej systemów. Oto kluczowe punkty tej usługi:

 1. Ochrona w systemach: OpenAI implementuje wbudowane zabezpieczenia prawno-autorskie w swoich systemach, które mają pomóc w zapobieganiu naruszeniom praw autorskich przez użytkowników.
 2. Obrona prawna: OpenAI zapewnia, że podejmie działania w obronie swoich klientów w przypadku, gdy zostaną oni postawieni w obliczu roszczeń prawnych związanych z naruszeniem praw autorskich.
 3. Pokrycie kosztów: Jeżeli użytkownik usług OpenAI, korzystający z ogólnodostępnych funkcji ChatGPT Enterprise lub platformy deweloperskiej, zostanie pozwany za naruszenie praw autorskich, OpenAI zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych w związku z obroną prawną.

Ta usługa stanowi istotne wsparcie dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa mogą być szczególnie narażone na ryzyko prawne związane z generowaniem treści przez AI, takich jak artykuły, grafiki czy inne materiały, które mogą nieświadomie naruszać prawa autorskie. Copyright Shield może być również ważnym czynnikiem przy decyzji firm o wykorzystaniu AI OpenAI, ponieważ oferuje dodatkową warstwę ochrony i pewność, że ewentualne roszczenia prawno-autorskie będą rozpatrywane i obsługiwane przez dostawcę usługi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *