Aktualności

Nowy model AI od Google: Gemma

Google wprowadza Gemmę, nową generację otwartych modeli AI, zaprojektowanych z myślą o wspieraniu innowacji i odpowiedzialnym rozwoju technologii. Te modele, stworzone przez Google DeepMind wspomagane przez inne zespoły, są już dostępne na stronie ai.google.dev/gemma. Gemma wyróżnia się nie tylko zaawansowaną wydajnością, ale także lekką konstrukcją i dostosowaniem do bezpiecznego użytku komercyjnego.

Google jest znany z promowania otwartych technologii, które nie tylko przynoszą korzyści firmie Google, ale także branży, konsumentom i światu. W przeszłości firma udostępniła projekty open source, takie jak Android i Chromium, które zmieniły dostęp do technologii mobilnych i internetowych, a także zrobiła to samo w dziedzinie sztucznej inteligencji z Transformerami, TensorFlow i AlphaFold. Wydanie rodziny otwartych modeli Gemma jest kolejnym krokiem w pogłębianiu zaangażowania w otwarte technologie wraz z wiodącym w branży bezpiecznym i odpowiedzialnym podejściem.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Szybko rozwijająca się technologia sztucznej inteligencji stawia duże wyzwanie, jak udostępniać otwarte modele, które wspierają innowację, jednocześnie promując bezpieczne zastosowania AI. Korzyścią modelu open source jest to, że po jego wydaniu, jego licencja daje użytkownikom pełną twórczą autonomię. Jest to gwarancja dostępu do technologii dla programistów i użytkowników końcowych. Inną zaletą jest to, że technologia open source może być modyfikowana, aby dopasować się do unikalnego przypadku użycia użytkownika końcowego. W rękach niewłaściwej osoby jednak brak ograniczeń może wiązać się z dużym ryzykiem.Korzystając z modeli Gemma, programiści zgadzają się unikać szkodliwych zastosowań.
Google wprowadza zestaw narzędzi mający na celu promowanie najlepszych praktyk w korzystaniu z otwartych modeli AI, takich jak Gemma. Zestaw zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, narzędzie Learning Interpretability Tool (LIT) do analizy zachowań modeli, oraz metodologie dla solidnych klasyfikatorów bezpieczeństwa. To podejście ma na celu wspieranie deweloperów w tworzeniu bezpieczniejszych i bardziej odpowiedzialnych aplikacji AI.

Modele AI Open Source

Gemma, inicjatywa Google, skupia się na odpowiedzialnym AI, oferując narzędzia do oceny bezpieczeństwa i interpretacji modeli. Llama 2, znana z elastyczności w przetwarzaniu języka, koncentruje się na skalowalności i adaptacji do różnych zadań. Mistral, z kolei, podkreśla wydajność w specyficznych aplikacjach. Gemma odpowiada na te modele, akcentując etykę i transparentność w generatywnej AI, proponując ścieżkę bardziej zrównoważonego rozwoju technologii.

Google chwali się lepszymi wynikami w testach https://ai.google.dev/gemma#benchmarks

Google promuje rozwój badań akademickich, oferując kredyty na Google Cloud dla modeli Gemma, z pulą do 500 tys. dolarów na koszty użytkowania TPU i GPU. To wsparcie ma na celu przyspieszenie badań naukowych, umożliwiając naukowcom przekraczanie granic wiedzy i przyczynianie się do postępu społeczności badawczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *