AI w marketingu Artykuły

Jakość Danych: Siła napędzająca sukces AI w Marketingu

Cyfrowe przedstawienie strukturyzowanych danych wpływających do zaawansowanej sieci neuronowej AI.

W czasach cyfrowej transformacji, gdzie algorytmy sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) kształtują przyszłość marketingu, jedno pozostaje niezmienne – niezachwiane znaczenie jakości danych. Jak często zastanawialiśmy się, skąd biorą się te wszystkie personalizowane reklamy, które wydają się czytać nasze myśli? Tajemnica tkwi nie tyle w zaawansowanych algorytmach, jak mogłoby się wydawać, ale w jakości danych, które te algorytmy karmią.

Jakość danych: Podstawa sukcesu AI

Dane są jak paliwo dla silnika AI. Jeśli zatankujemy zanieczyszczone paliwo, silnik zacznie szwankować, a podróż może skończyć się przedwcześnie. Podobnie, jeśli AI opiera się na niedokładnych, niekompletnych lub nieaktualnych danych, wyniki mogą być dalekie od oczekiwanych, prowadząc do błędnych decyzji i strat dla firm. Jak zauważono w badaniach, nawet 33% do 38% projektów AI napotyka na przeszkody z powodu złej jakości danych​ (Ataccama)​.

Pięć cech danych wysokiej jakości

  1. Dokładność: Dane muszą dokładnie odzwierciedlać rzeczywistość.
  2. Kompletność: Brakujące wartości mogą prowadzić do błędnych analiz.
  3. Spójność: Niejednorodne dane mogą wprowadzać w błąd.
  4. Aktualność: Dane muszą odzwierciedlać bieżące warunki.
  5. Relewancja: Dane powinny być istotne dla zadania lub pytania badawczego.

Przykłady z życia wzięte

  • W branży e-commerce, jakość danych może oznaczać różnicę między trafioną a nietrafioną rekomendacją produktu. Amazon jest tu często przytaczanym przykładem, gdzie zaawansowane algorytmy AI wspierane przez wysokiej jakości dane personalizują doświadczenia zakupowe milionów użytkowników​ (Ataccama)​
  • W sektorze zdrowia, dokładne dane mogą uratować życie, poprzez wspieranie diagnostyki i personalizowanego leczenia. Ale heterogeniczność danych w tej branży stanowi wyzwanie, wymagając jeszcze większej uwagi poświęconej jakości danych​ (Ataccama)​.

Wyzwania i Rozwiązania

Chociaż korzyści płynące z zapewnienia wysokiej jakości danych są oczywiste, droga do ich osiągnięcia może być wyboista. Fragmentaryzacja danych, błędy ludzkie i zmieniające się środowisko technologiczne są tylko niektórymi z przeszkód. Zastosowanie praktyk zarządzania danymi, w tym stewardship danych i implementacja nowoczesnych rozwiązań, takich jak data lakehouse czy data mesh, może być kluczem do przezwyciężenia tych wyzwań​ (Dynatrace)​.

Podsumowanie

Jakość danych nie jest po prostu kolejnym punktem na liście kontrolnej dla projektów AI. To fundament, na którym budowane są wszystkie przyszłe sukcesy i innowacje. W czasach, gdzie dane są nowym złotem, ich jakość jest tym, co odróżnia liderów rynku od reszty. Bez względu na to, czy mówimy o marketingu, zdrowiu, czy dowolnej innej branży, jakość danych zawsze będzie stanowić ostateczny test dla skuteczności i wiarygodności systemów AI.

Przeczytaj również: Algorytmy AI – czy można im ufać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *