Artykuły

Darmowy certyfikat AI od Google: Czy warto inwestować swój czas?

Studentka trzyma certyfikat, uśmiechając się dumnie. Studentka ma na sobie swobodne ubranie i stoi w nowoczesnym, jasno oświetlonym pokoju. Certyfikat jest wyraźnie widoczny z nagłówkiem "Certifikat AI od GOOGLE". W tle znajduje się kilka plakatów motywacyjnych i półka z materiałami edukacyjnymi. Atmosfera jest atmosferą spełnienia i radości.

Google, jeden z liderów w dziedzinie Sztucznej Inteligencji, oferuje serię darmowych kursów online, które mają na celu wprowadzenie uczestników w świat AI. Czy warto poświęcić czas na ich ukończenie? Przyjrzyjmy się zaletom i wadom tej propozycji.

Czym są kursy Google z zakresu AI?

Google udostępnił darmową ścieżkę edukacyjną „Beginner: Introduction to Generative AI Learning Path„, składającą się z pięciu kursów:

  1. Wprowadzenie do generatywnej AI (8 godzin)
  2. Wprowadzenie do dużych modeli językowych (8 godzin)
  3. Wprowadzenie do odpowiedzialnej AI (30 godzin)
  4. Projektowanie promptów w Vertex AI (5-15 godzin)
  5. Odpowiedzialna AI: Stosowanie zasad AI z Google Cloud (2 godziny)

Kursy te obejmują szerokie spektrum tematów związanych z AI, od podstaw po bardziej zaawansowane zagadnienia.

Kursy Google, które należy przejść przed przystąpieniem do certyfikatu, są prowadzone w języku angielskim, ale firma zadbała o to, by były dostępne dla szerszego grona odbiorców.

Jak widać na załączonym obrazie, obok anglojęzycznej prezentacji wideo dostępna jest pełna transkrypcja w języku polskim. To rozwiązanie oferuje szereg korzyści:

  • Umożliwia osobom słabiej znającym język angielski pełne zrozumienie materiału, gdyż mogą jednocześnie słuchać wykładu i czytać polskie tłumaczenie.
  • Pozwala na jednoczesne rozwijanie umiejętności językowych i technicznych, co jest szczególnie cenne w międzynarodowym środowisku IT.
  • Daje możliwość dokładnego przestudiowania treści we własnym tempie, dzięki możliwości zatrzymywania wideo i czytania polskiej transkrypcji.
  • Zapewnia dostęp do specjalistycznego słownictwa z dziedziny AI w obu językach, co może być przydatne w przyszłej karierze.

Interfejs kursu jest przyjazny dla użytkownika, z czytelnym podziałem na sekcje czasowe, co ułatwia nawigację po materiale. Dodatkowo, transkrypcja jest zsynchronizowana z wideo, co pozwala na łatwe śledzenie treści w obu językach jednocześnie.

Zalety ukończenia kursów Google

1. Zdobycie aktualnej wiedzy

Kursy Google oferują dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu AI, przekazywanej przez ekspertów z Google.

2. Niski próg wejścia

Kursy są przeznaczone dla początkujących, co oznacza, że nie wymagają wcześniejszego doświadczenia w dziedzinie AI.

3. Elastyczność nauki

Jako kursy online, pozwalają na naukę w dogodnym czasie i tempie, co jest idealne dla osób pracujących lub studiujących.

4. Certyfikat uznanej marki

Po ukończeniu kursów otrzymuje się darmowy certyfikat AI od Google, który może być cennym dodatkiem do CV.

5. Praktyczne umiejętności

Kursy, takie jak „Projektowanie promptów w Vertex AI”, oferują praktyczne umiejętności, które można bezpośrednio wykorzystać w pracy.

Wady i potencjalne ograniczenia

1. Ograniczona głębokość materiału

Ze względu na swoją wprowadzającą naturę, kursy mogą nie zapewniać wystarczająco głębokiej wiedzy dla osób, które chcą specjalizować się w AI.

2. Brak interakcji na żywo

Jako kursy online, nie oferują bezpośredniej interakcji z instruktorami, co może utrudniać przyswajanie wiedzy.

3. Koncentracja na narzędziach Google

Kursy skupiają się głównie na narzędziach i technologiach Google, co ogranicza perspektywę uczestników.

4. Szybka dezaktualizacja wiedzy

W szybko rozwijającej się dziedzinie AI, niektóre informacje mogą szybko stać się nieaktualne. Tego niestety nie unikniemy bez względu na to czy kurs jest darmowy czy płatny.

Wpływ na szanse zatrudnienia

Certyfikat Google może pozytywnie wpłynąć na profil kandydata, szczególnie w firmach korzystających z technologii Google lub pracujących z AI. Pracodawcy coraz częściej poszukują kandydatów, którzy potrafią efektywnie wykorzystywać AI do analizowania danych, automatyzacji procesów i optymalizacji działań. Posiadanie umiejętności związanych z AI świadczy o nowoczesnym podejściu i gotowości do adaptacji w obliczu nowych technologii, co jest niezwykle cenione w wielu branżach. Opanowanie narzędzi AI może zatem otworzyć drzwi do atrakcyjnych możliwości zawodowych i kariery na przyszłość.

Według najnowszego raportu LinkedIn, posiadanie umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją (AI) znacząco zwiększa szanse na zatrudnienie. Raport pokazuje, że aż 66% pracodawców nie rozważa zatrudnienia kandydatów, którzy nie posiadają umiejętności AI. Co więcej, 71% pracodawców woli mniej doświadczonych kandydatów z umiejętnościami AI niż bardziej doświadczonych pracowników bez tych kompetencji​ (LinkedIn Learning)​​ (Search Engine Journal)​. Te preferencje są szczególnie widoczne w branżach kreatywnych, takich jak marketing i design, gdzie umiejętności AI umożliwiają automatyzację rutynowych zadań i skupienie się na bardziej wartościowej, kreatywnej pracy​​. To podkreśla rosnące znaczenie AI w dzisiejszym rynku pracy i konieczność ciągłego rozwijania tych umiejętności, aby pozostać konkurencyjnym.

Warto zauważyć, że sam certyfikat nie zastąpi praktycznego doświadczenia i głębokiej wiedzy. Pracodawcy często cenią sobie umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Darmowy certyfikat AI od Google

Kursy Google z zakresu AI mogą być cennym pierwszym krokiem dla osób chcących wejść w świat sztucznej inteligencji. Oferują solidne podstawy i uznany certyfikat, co może być atrakcyjne dla pracodawców. Jednak nie należy traktować ich jako substytutu dla głębszej edukacji czy praktycznego doświadczenia.

Ostateczna decyzja o podjęciu tych kursów powinna zależeć od indywidualnych celów zawodowych i edukacyjnych. Dla osób chcących szybko zdobyć podstawową wiedzę o AI, kursy te mogą być idealnym rozwiązaniem. Dla tych, którzy dążą do specjalizacji w tej dziedzinie, powinny być one traktowane jako punkt wyjścia do dalszej, bardziej zaawansowanej nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *