Aktualności

ChatGPT z pamięcią: Nowa funkcja która personalizuje konwersacje

OpenAI ogłasza nowe możliwości pamięci dla ChatGPT, umożliwiające mu zapamiętywanie dyskutowanych tematów w poprzednich rozmowach. Ta innowacja ma na celu oszczędzenie użytkownikom potrzeby powtarzania informacji i uczynienie przyszłych konwersacji bardziej pomocnymi.

Główne zalety nowej funkcji pamięci:

Użytkownicy mają kontrolę: Można prosić ChatGPT, aby zapamiętał konkretne informacje, zapytać, co pamięta, a także kazać mu zapomnieć o pewnych rozmowach zarówno poprzez dialog, jak i ustawienia. Funkcję można w każdej chwili całkowicie wyłączyć.

Testowanie z ograniczonym dostępem: Nowa funkcja jest stopniowo udostępniana niewielkiej grupie użytkowników ChatGPT Free i Plus w celu oceny jej użyteczności. Szersze wdrożenie zostanie ogłoszone wkrótce.

Jak działa pamięć: ChatGPT może zapamiętywać konkretne zlecenia lub samodzielnie wyłapywać szczegóły. Jego zdolność do zapamiętywania poprawia się z czasem, co użytkownicy zauważą w miarę korzystania z systemu.

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo:

OpenAI podejmuje kroki w celu oceny i łagodzenia stronniczości oraz unikania proaktywnego zapamiętywania wrażliwych informacji, chyba że użytkownik wyraźnie o to poprosi.

Treści dostarczane do ChatGPT, w tym wspomnienia, mogą być wykorzystywane do ulepszenia modeli dla wszystkich użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować udostępnianie swoich danych.

Dla klientów Enterprise i Team:

Dla użytkowników korporacyjnych i zespołowych, pamięć może znacznie usprawnić pracę, ucząc się stylu i preferencji użytkownika oraz budując na podstawie poprzednich interakcji.

GPTs również z pamięcią:

GPT będą miały własną, odrębną pamięć, co umożliwi twórcom włączenie tej funkcji dla ich GPTs. Każdy GPTs będzie miał swoją własną pamięć, co może wymagać ponownego wprowadzenia informacji udzielonych ChatGPT.

OpenAI zobowiązuje się do rozwijania funkcji pamięci z uwzględnieniem prywatności i bezpieczeństwa, zapewniając użytkownikom kontrolę nad ich danymi i interakcjami. Więcej informacji na temat zarządzania pamięcią i ustawień prywatności można znaleźć w Centrum Pomocy OpenAI.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *