Aktualności

AI w służbie Marynarki Wojennej USA

statek na morzu na tle zachodzącego słońca

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych (USA) planuje rozszerzyć swoje zastosowanie bezzałogowych statków z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji (AI) poprzez wdrożenie dronów w wodach wokół Ameryki Środkowej i Południowej w celu przeciwdziałania operacjom przemytu oraz nielegalnego połowu ryb przez Chiny.

W końcu 2021 roku Marynarka Wojenna uruchomiła inicjatywę dronów, znana jako Task Force 59, w obszarze 5. Floty, która obejmuje większość Bliskiego Wschodu oraz kilka kluczowych cieśnin morskich, gdzie Stany Zjednoczone i kraje partnerskie starają się przeciwdziałać piractwu i przemytowi.

W tym miesiącu Marynarka Wojenna ogłosiła, że w tym roku przejdzie do realizacji podobnego planu wdrożenia bezzałogowych statków do 4. Floty, która ma obszar odpowiedzialności obejmujący wody po obu wybrzeżach Ameryki Środkowej i Południowej oraz sięgający Antarktydy.

Bezzałogowe statki napędzane przez AI i wykorzystujące uczenie maszynowe do analizy ogromnych ilości danych, które uzyskują, nie tylko pozwalają Marynarce Wojennej utrzymać nadzór nad kluczowymi drogami wodnymi przez dłuższy czas, ale także uwalniają załogowe jednostki do wykonywania innych zadań.

Wykorzystanie bezzałogowych dronów, sterowanych przez AI i wykorzystujących uczenie maszynowe do analizy ogromnych ilości danych, nie tylko pozwala Marynarce Wojennej utrzymać nadzór nad kluczowymi drogami wodnymi przez dłuższy czas, ale także uwalnia załogowe jednostki do wykonywania innych zadań.

Sztuczna inteligencja i inne technologie pomogą służbie przetwarzać te informacje i na nie reagować.

Wykorzystanie dronów i AI umożliwia Marynarce Wojennej przeciwdziałanie przemytowi, ale także nielegalnemu połowowi ryb przez Chiny. Służba ocenia, że bezzałogowe jednostki mogą służyć jako nieustanny nadzór nad przemytnikami zmierzającymi w kierunku wód USA, a także pomóc w ujawnieniu nielegalnego połowu ryb oraz działań szarej strefy Chin.

W najnowszym planie struktury sił i budowy okrętów Marynarki Wojennej, służba oszacowała, że do 2045 roku może mieć od 89 do 149 bezzałogowych jednostek w porównaniu do 323-365 załogowych okrętów.

Za pomocą bezzałogowych dronów, które są sterowane przez AI i wykorzystują uczenie maszynowe do analizy zebranych danych, Marynarka Wojenna nie tylko zwiększa swoją zdolność do nadzoru nad kluczowymi cieśninami i obszarami morskimi, ale także może lepiej reagować na zagrożenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *