AI i prawo Aktualności

Zarządzenie Bidena wskazuje nowe ramy dla AI

AI pod kontrolą: Biden wskazuje nowy kierunek

Era postępu technologicznego, w której żyjemy, stawia przed nami wyzwania, na które prawo często nie jest przygotowane. Administracja prezydenta Bidena oraz on sam, postanowili najwyraźniej być nieprzygotowanymi trochę mniej. Prezydent USA, Joe Biden, wydał zarządzenie, które ma na celu zabezpieczenie danych obywateli oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w branży AI.

Zarządzenie Bidena – znaczenie

Nie da się ukryć, że sztuczna inteligencja to technologia, która zmienia nasze życie w zaskakującym tempie. Jak podkreśla Biden, „AI jest wszędzie wokół nas”. O ile otwiera przed nami niezliczone możliwości, o tyle niesie też ze sobą ryzyko. Dlatego kluczowe jest stworzenie ram prawnych, które będą chronić obywateli przed ewentualnymi nadużyciami.

To, co wyróżnia to zarządzenie na tle innych, to fakt, że bazowało ono na wcześniejszych dobrowolnych zobowiązaniach gigantów technologicznych. Prezydent nie kryje entuzjazmu, nazywając ten krok „najważniejszym działaniem, jakie jakikolwiek rząd podjął w kwestii bezpieczeństwa, zabezpieczeń i zaufania do AI”.

Treść zarządzenia

Zarządzenie Bidena przewiduje szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i prywatności w świecie AI:

  • Wymaga, aby twórcy najbardziej zaawansowanych systemów AI dzielili się wynikami testów bezpieczeństwa oraz innymi kluczowymi informacjami z rządem USA. Zarządzenie będzie wymagać, aby firmy rozwijające jakikolwiek model podstawowy, który stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, gospodarczego czy zdrowia publicznego, informowały o tym rząd federalny podczas trenowania modelu. Ponadto nakazuje, by dzieliły się wynikami wszystkich testów bezpieczeństwa przeprowadzonych przez czerwone zespoły.
  • Nakazuje opracowywanie standardów, narzędzi i testów mających na celu zapewnienie, że systemy AI są bezpieczne, pewne i godne zaufania. Narodowy Instytut Norm i Technologii ustali rygorystyczne standardy dla dogłębnych testów przeprowadzanych przez czerwone zespoły. W ten sposób zapewni bezpieczeństwo systemu przed jego publicznym udostępnieniem.
  • Wprowadza ochronę przed ryzykiem wykorzystania AI do tworzenia niebezpiecznych materiałów biologicznych poprzez opracowanie silnych nowych standardów dla przesiewu syntezy biologicznej. Agencje finansujące projekty z dziedziny nauk przyrodniczych ustalą te standardy jako warunek finansowania federalnego.
  • Chroni Amerykanów przed oszustwami i oszukiwaniem z wykorzystaniem AI poprzez ustanowienie standardów i najlepszych praktyk do wykrywania treści generowanych przez AI oraz uwierzytelniania oficjalnych treści. Departament Handlu opracuje wytyczne dotyczące uwierzytelniania treści oraz znakowania wodnego w celu jasnego oznaczania treści generowanych przez AI.
  • Ustanawia zaawansowany program cyberbezpieczeństwa w celu opracowania narzędzi AI do wyszukiwania i usuwania luk w krytycznym oprogramowaniu, opierając się na trwającym wyzwaniu cybernetycznym administracji Biden-Harris dotyczącym AI. Wspólnie te działania wykorzystają potencjalne, przełomowe zdolności cybernetyczne AI do zwiększenia bezpieczeństwa oprogramowania i sieci.
  • Nakazuje opracowania Memorandum Bezpieczeństwa Narodowego, które nakierowuje na dalsze działania w zakresie AI i bezpieczeństwa. Ten dokument zapewni, że wojsko i służby wywiadowcze Stanów Zjednoczonych korzystają z AI w sposób bezpieczny, etyczny i skuteczny w swoich misjach oraz będzie kierować działaniami w celu przeciwdziałania wojskowemu wykorzystaniu AI przez przeciwników.

Regulacje AI poza USA

USA nie jest jedynym krajem zainteresowanym regulacjami w obszarze AI. Administracja Bidena konsultowała się z licznymi krajami, takimi jak Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Unia Europejska, Francja, Niemcy, Indie czy Japonia, aby stworzyć skuteczne i wszechstronne ramy prawne.

Kwestie związane z AI chce także regulować Unia Europejska. Póki co wydaje sie, ze proces legislacyjny nie może nadążyć za tempem zmian w tej dziedzinie. Części, nadal dość małej, państw w obrębie naszego globu udało się wprowadzić pewne regulacje odnoszące się do sztucznej inteligencji. Jednak wciąż żadne państwo nie uporządkowało kompleksowo kwestii prawnych powiązanych z używaniem sztucznej inteligencji. Trzeba przyznać, ze w obliczu zawrotnego tempa zmian w świecie AI, będzie to nie lada wyzwanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *