Aktualności

AI dla Polski: Nowa inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji

Polska podejmuje strategiczne kroki, by stać się liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI). W tym ambitnym przedsięwzięciu kluczową rolę odgrywa Ministerstwo Cyfryzacji, które powołało specjalny zespół doradczy złożony z wybitnych ekspertów AI. Dowiedz się węcej o projekcie Sztuczna Inteligencja dla Polski.

Zespół ekspertów AI – kto za sterami?

Na czele zespołu stoi Miron Mironiuk, założyciel i CEO Cosmose AI, znany z inicjatyw promujących programowanie w polskich szkołach. W skład zespołu wchodzą również Agnieszka Mikołajczyk-Bareła, Kamila Staryga, Marek Cygan, Tomasz Czajka, Karol Kurach i Łukasz Kidziński. To grupa ludzi z kręgów biznesu, nauki i programowania, którzy zgromadzili międzynarodowe doświadczenie i sukcesy w dziedzinie AI​​.

Misja zespołu: Bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja, skuteczne państwo, rozwój

Zespół ma za zadanie zidentyfikować szanse i zagrożenia związane z AI w pięciu kluczowych obszarach: bezpieczeństwo, zdrowie, skuteczne państwo, edukacja i rozwój. Ten wybór odzwierciedla szeroki zakres potencjalnych zastosowań AI, od optymalizacji procesów administracyjnych, a także poprawę jakości usług publicznych​​.

Odpowiedzialność etyczna i bezpieczeństwo w AI

Zespół podkreśla konieczność etycznego podejścia do rozwoju AI. Tworzone rozwiązania muszą być bezpieczne, bezstronne, zgodne z wartościami społecznymi i w pełni transparentne. Jest to kluczowe dla uzyskania zaufania społecznego i zapewnienia, że technologia ta będzie służyć dobru wspólnemu​​.

Kluczowe działania i oczekiwane efekty

Praca zespołu koncentruje się na trzech głównych obszarach:

  1. Przyspieszenie Prac Analitycznych: AI ma potencjał do przyspieszenia obsługi obywateli, na przykład w wydawaniu formalnych decyzji.
  2. Uporządkowanie Przepisów: AI może pomóc w wykrywaniu nieścisłości w dokumentach i ujednolicaniu przepisów prawnych.
  3. Planowanie Strategiczne w Zarządzaniu Państwem: AI pomoże w analizie danych demograficznych i trendów globalnych, wspierając skuteczniejsze planowanie przyszłościowe.

Wyzwania i Perspektywy

Podsumowując przed zespołem stoi wyzwanie związane z cyfryzacją i digitalizacją danych, które są kluczowe dla efektywnego wdrażania AI w administracji. Prace zespołu będą mieć istotny wpływ na przyszłość Polski w dziedzinie AI, mogąc przekształcić ją w jednego z globalnych liderów technologicznych​​​​.

Ten projekt to nie tylko krok w stronę technologicznej innowacji, ale także dowód na to, że Polska aktywnie kształtuje swoją przyszłość w świecie, gdzie Sztuczna Inteligencja odgrywa coraz ważniejszą rolę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *